Tag Arkiv: Mjøsa

STORØRRETKRONIKK I DAGBLADET

Storørreten er i ferd med å bli utryddet. En del av grunnfjellet i norsk fauna er i ferd med å forsvinne. Vi vet hvorfor og hva som kan gjøres for å redde den. Men heller enn å ta vare på denne mytiske urnorske fisken velger vi billig strøm. Og som Europas grønne batteri skal vi […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for STORØRRETKRONIKK I DAGBLADET

OPPTUR & NEDTUR

I artikkelen «Opptur & Nedtur» i  Alt om Fiske nr 1 / 2016 kan du lese om norges mest potente storørretstamme og hva den utsettes for på sin ferd for å reprodusere seg. Her er artikkelens første del: «I høst passerte 845 storørreter fisketrappa i Hunderfossen på vei opp til gyteplassene lenger opp i Gudbrandsdalslågen. Dette […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for OPPTUR & NEDTUR

OPPTUR FOR HUNDERØRRETEN

Antallet gyteklare storørreter som har gått gjennom fisketrappa i Hunderfossen på vei opp Gudbrandsdalslågen har nå passert 800. Dette er en dramatisk økning i forhold til tidligere år. Minst like gledelig er det at nesten 70% av fiskene er villfisk. Storørretforsker Morten Kraabøl / NINAmener det er flere årsaker til de gledelige tallene. Lukemanøvreringen i […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for OPPTUR FOR HUNDERØRRETEN

GYTETID

Det er full fart på gytefeltene i Gudbrandsdalslågen. I går ettermiddag bivånet vi storørretens paringsforberedelser nedstrøms Hunderfossen. Her er noe av det vi så:

Les mer Kommentarer er skrudd av for GYTETID

NORGES MEST EKSLUSIVE FISK

Løyrom er norges mest ekslusive fiskeprodukt. Det er nærmest umulig å få tak i og koster et par lilla lapper for kiloen om du har de rette forbindelsene. Det nærmeste en kan sammenlikne det med er kaviar fra stør . den russiske svarte. Løyromerstatningen lodderogn blir som å drikke vann med bruspulver sammeliknet med en […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for NORGES MEST EKSLUSIVE FISK

MERKEDAG

Gårdsdagen var atter en merkedag for Hunderørreten. 50 smolt  fra settefiskanlegget ved Hunderfossen  ble utstyrt med radiosendere og satt ut i Lågen, ovenfor demningen ved Hunderfossen. Fiskene er barn av Mjøsørret, som gikk opp i Lågen for å gyte for to år siden. I motsetning til sine søsken, som bruker fire år på vokse seg […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for MERKEDAG