5-KILOS NORDMARKS-ØRRET PÅ LARS OG LARS BLOGG TV

Ørret på fem kilo i Nordmarka: Det er ikke første gangen det har skjedd, men en ting er å se bilder av rappalafanget storing fra Katnosa eller Hakkloa på web, noe annet er det å se fisken selv  – for derretter å hove den, måle den og sette den tilbake! Jeg har ikke for vane […]

URBANT FISKE

«Det mest eksotiske Oslofisket opplever du på Majorstua og i Grorudalen. Mens familien er på shopping på Ikea eller i snobbesjappene rundt Colluseum kan du ta med stanga og fiske ørret.» Her kan du lese / se artikkelen min om det urbane hovedstadsfiske som var på trykk  Alt om Fiske nr 9: Urbant fiske (Forsidebilde: Kristian […]

5-KILOS NORDMARKS-ØRRET PÅ LARS OG LARS BLOGG TV

Ørret på fem kilo i Nordmarka: Det er ikke første gangen det har skjedd, men en ting er å se bilder av rappalafanget storing fra Katnosa eller Hakkloa på web, noe annet er det å se fisken selv  – for derretter å hove den, måle den og sette den tilbake! Jeg har ikke for vane […]

Les mer Comments Off

URBANT FISKE

«Det mest eksotiske Oslofisket opplever du på Majorstua og i Grorudalen. Mens familien er på shopping på Ikea eller i snobbesjappene rundt Colluseum kan du ta med stanga og fiske ørret.» Her kan du lese / se artikkelen min om det urbane hovedstadsfiske som var på trykk  Alt om Fiske nr 9: Urbant fiske (Forsidebilde: Kristian […]

Les mer Comments Off

FYLKESMANNEN I BUSKERUD TAR GREP

I går offentliggjorde Fylkesmannen i Buskerud et forslag til nye fiskeregler i Tyrifjorden. «Tettheten av storørret i Tyrifjorden har blitt redusert, dokumentert bl.a. ved registrering av lite gytefisk i Randselva. Fylkesmannen foreslår derfor revisjon avfiskeforskriften. Det foreslås garnforbud høst og vår med unntak av Steinsfjorden, kortere fisketid i elvene, maskeviddebegrensing, økt minstemål og fire stenger […]

Les mer Comments Off

STORØRRETEN OPP PÅ DAGSORDEN!

Det siste året har det skjedd store ting for bevaring og styrking av de gjenlevende storørretstammene våre. Sentralt i dette arbeidet har vært representanter fra Ringerike Sportsfiskere, som har gjort og gjør en stor innsats for storørretstammen som bor i Tyrifjorden og gyter i Randselva.  Tokke Jeger og Fisk og Bandak Fiskelag har også lagt ned […]

Les mer Comments Off

STILLEVANNSGYTERE ?!

For noen dager siden skremte jeg ut to ørreter som sto tett inntil land da jeg skulle sjekke en unseelig liten utløpsbekk 100 meter unna der de to fiskene befant seg. Da jeg kom forbi samme kveld hadde jeg med lykt, og de to fiskene sto på samme sted. For to dager siden skjedde det […]

Les mer Comments Off

SYNES VIRKELIG KRAFTBRANSJEN DET TAS FOR MYE HENSYN TIL ØRRET OG LAKS I NORSKE ELVER?

I et oppslag avisa Gudbrandsdølen / Dagningen 25. oktober refereres det til en uttalelse næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge har kommet med til NTB «Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen frykter følgene kan bli dramatiske. – Planene legger opp […]

Les mer Comments Off

FEM KILOS GYTEFISK

Jeg har ikke for vane å gjøre annet enn å titte på gytefisken nå på høsten, men da jeg lørdag kveld kom over den største ørreten jeg noen sinne har sett nord i Osloskogen, og den lot seg enkelt fange med hov, måtte jeg bare få konstetert de vitale mål … At det finnes ørreter […]

Les mer Comments Off

GULLKROKEN 2015

I morgen går Gullkroken 2015 av stabelen på Chateau Neuf i Oslo. Det skal  deles ut gullkroker i ni forskjellige kategorier. Vi hadde selvsagt håpet å bli nominert til en krok, men den gang ei … Dørene på Chateau Neuf åpner klokken 19.00, og billetter til den store fiskefesten kjøper du her.

Les mer Comments Off