TEMAKVELDER OM FISKEKULTIVERING OG FORVALTNINGSPØRSMÅL

17. november drar vi i gang den første av en serie temakvelder om fiskekultivering og innlandsfiskeforvaltning i samarbeid med Foredrag, presentasjon av aktuelle fiskekultiveringprosjekter, diskusjoner, utveksling av erfaringer +  mingling og generelt fiskeprat. Sted:  Revir, Folketeaterpassasjen, Storgata 21-23 Program kommer

OKTOBERØRRET I OSLO SENTRUM

Det er gytetid, men fortsatt er bekker og småelver så fattige på vann at ørreten vegrer seg eller er fysisk forhindret fra  å oppsøke gyteplassene sine. Noe eksemplarer er imidlertid på plass. Disse opptaken ble gjort i nærheten av Majorstua fredag kveld:

TEMAKVELDER OM FISKEKULTIVERING OG FORVALTNINGSPØRSMÅL

17. november drar vi i gang den første av en serie temakvelder om fiskekultivering og innlandsfiskeforvaltning i samarbeid med Foredrag, presentasjon av aktuelle fiskekultiveringprosjekter, diskusjoner, utveksling av erfaringer +  mingling og generelt fiskeprat. Sted:  Revir, Folketeaterpassasjen, Storgata 21-23 Program kommer

Les mer Comments Off

OKTOBERØRRET I OSLO SENTRUM

Det er gytetid, men fortsatt er bekker og småelver så fattige på vann at ørreten vegrer seg eller er fysisk forhindret fra  å oppsøke gyteplassene sine. Noe eksemplarer er imidlertid på plass. Disse opptaken ble gjort i nærheten av Majorstua fredag kveld:

Les mer Comments Off

GODE SPOTTEFORHOLD, MEN FORTSATT LITE VANN ..

De siste kveldene har jeg vært høyt og lavt i (for meg) nye og gamle gytebekker. Med enkelte hederlige unntak er det fortsatt marginalt med vann, og stor variasjon i antall fisk på bekkene. Antallet sommergamle og to-somrige ørretunger, som fortsatt står på bekkene etter at de ble født her, er større enn jeg noen […]

Les mer Comments Off

FORTSATT FLUEFISKE PÅ SKOGENS STILLE VANN

Svermende fjærmygg, et og annet stankelbein, et knippe døgnfluespinnere (av en art jeg ikke aner), en håndfull maur på vannet en meter fra bredden. I går ettermiddag var insektslivet (vel og merke i lufta) sjokkerende livlig på 500 meters høyde nord i Oslo-skogen. Det avstedkom ikke mye vaking, men i timen før mørket la vi […]

Les mer Comments Off

TID FOR STOR FISK I SMÅ BEKKER

Mangelen på nedbør i oktober satt en solid brems på gyteaktiviteten for ørretene på Østlandet og Sørlandet. Under gårdsdagens befaring til et par nærbekker var det tydlig at det beskjedne regnværet natt til i går hadde gitt en liten gass i aktiviteten. Siden da har det kommet mer vann. Er du gyteørret-kikker er tiden definitivt inne […]

Les mer Comments Off

NVE OG FYLKESMANNEN PÅ BANEN I RANDSELVA

Ringerike Sportsfiskere lagde en veldokumentert rapport om de dramatiske vannstandsendringene i Randselva i slutten av august. Nå har både NVE og Fylkesmannen i Buskerud reagert. Fylkesmannen har mottatt bekymringsmelding fra Ringerike Sportsfiskere med hensyn på en episode med raskt vannstandfall i Randselva i slutten av august 2016. I følge bekymringsmeldingen førte episoden til betydelig stranding […]

Les mer Comments Off

RINGERIKES SPORTSFISKERE KREVER VIULDEMNINGEN REVET

Drastiske tiltak må til for å redde og styrke storørretstammen i Randselva. Ringerike Sportsfiskere gikk i dag hardt ut i avisa Ringerike Budstikke og krever Viuldemningen revet. Viuldemningen ble bygd i 1958. Siden den gang har den satt et effektivt stengsel for storrørretens gytevandring fra Tyrifjorden og opp til Viul Træsliberi (Huttamaki). Etter snart 60 […]

Les mer Comments Off

MOT NY MASSAKRE I HUNDERFOSSEN?

To år er gått siden Fylkesmannen i Oppland kom med pålegg til Eidsiva om å sørge for trygge nedvandringsruter for Mjøsørret som har gjennomført sin paringsakt ovenfor Hunderfossen. Sikre nedvandringsruter også for smolten, som forlater elva i mai, skulle også komme på plass. I fjor gikk rekordmange 900 gytemodne Hunderørreter opp trappa i fossen. Mye […]

Les mer Comments Off