SKØYTEFØRE!

Glimrende forhold fra Losby og sørover i Østmarka i dag. Langtidsvarselet melder null nedbør. Finn fram skøyter, staver og sikkerhetsutstyr. Førjultidens vakreste eventyr ligger der.  

REDD VILLAKSENS JULELOTTERI

Reddvillaksen gjennomfører sitt første julelotteri. Pengene fra lotteriet skal uavkortet gå til prosjekter som skal bedre forholdene for sjøørreten. Lotteriet varer fra 1.12. til 22.12 http://www.reddvillaksen.no/2016/12/reddvillaksens-julelotteri-2016/

SKØYTEFØRE!

Glimrende forhold fra Losby og sørover i Østmarka i dag. Langtidsvarselet melder null nedbør. Finn fram skøyter, staver og sikkerhetsutstyr. Førjultidens vakreste eventyr ligger der.  

Les mer Comments Off

REDD VILLAKSENS JULELOTTERI

Reddvillaksen gjennomfører sitt første julelotteri. Pengene fra lotteriet skal uavkortet gå til prosjekter som skal bedre forholdene for sjøørreten. Lotteriet varer fra 1.12. til 22.12 http://www.reddvillaksen.no/2016/12/reddvillaksens-julelotteri-2016/

Les mer Comments Off

EN PRESSEMELDING SOM MÅ KOMMENTERES

Etter at jeg klagde OFA inn for Miljøklagenemda, sender bedriften ut en pressemelding hvor daglig leder kommer med påstander jeg ikke kan la være ukommentert. Han skriver bl.a.: «Vi skal være forsiktige med å spekulere i motivene for initiativ som er fremmet, i beste fall handler det om manglende kunnskap om hvordan OFA utøver sitt forvaltningsmandat.»  Å mistenkeliggjøre […]

Les mer Comments Off

UTSETTINGSTALLENE FOR OSLOMARKA OFFENTLIGGJØRES

«OFA kommer nå til å legge ut utsettingsoversikter på sine hjemmesider med det første, senest før nyttår. Dette er også i tråd med forventninger fra forvaltningsmyndighetene (Fylkesmannen, Akershusfylkeskommune og Oslo kommune). Vi forutsetter at tallene for årene som ikke har blitt publisert de seneste år også blir tilgjengelige». Denne meldingen ble sendt ut av vassdragskonsulenten i […]

Les mer Comments Off

HEMMELIGHOLDELSEN AV UTSETTINGSTALL ANMELDT KLAGENEMDA FOR MILJØINFORMASJON

Siden 2010 har Oslomarka FiskeAdministrasjon (OFA) holdt utsettingstallene sine for seg selv. Fra full åpenhet om hva slags fisk som ble satt hvor, bestemte styret at opplysningene skulle unndras offentligheten på samme tid som årboka «Fiske i Oslomarka» ble historie. Etter utallige resultatløse henvendelser med oppfordring om å fortelle oss fiskere og andre interesserte hva som settes hvor, […]

Les mer Comments Off

AKERSELVATITTING

Torsdag i forrige uke arrangerte vi det første av en serie foredrag og diskusjonskvelder om fiskehistorikk og forvaltningspørsmål. I lokalene til Revir i Folketeaterpassasjen fikk de mer enn 40 oppmøtte grundig innføring i Akerelvas moderne fiskehistorie før turen gikk bort til elva hvor flere dusin laks ble spottet på de øverste strekningene opp mot Seilduksfossen. […]

Les mer Comments Off

AKERSELVA – BAKGRUNN

Det er lett å bli blendet av filmsnutter med undervannskamera og laks som slåss om gyteplasser. Før morgendagens foredrag og smugtitting (i regi av Lars og Lars og Revir.no)  på årets oppgang av gytefisk er det på sin plass å få litt fakta på bordet. Den siste rapporten om den økologiske tilstanden i Akerselva kan du lese […]

Les mer Comments Off

STORØRRETEN – EN GLEMT NASJONALSKATT

  NJFF arrangerer   storørretseminar 23. og 24. november. – Hvorfor er det på tide med en storsatsing på storørreten – Framtidens forvaltningsplaner – Rapport fra storørretlokaliteter – Hva kan vi lære av lakseforvaltningen? – Tiltak for storørreten i regulerte vassdrag. Hvilke muligheter har regulantene og hva er kostnadene? Dette er noen av temaene som […]

Les mer Comments Off