ØRRETKVELD 5. DESEMBER

Årets siste temakveld hos fluefiskebutikken VAK er viet ørretens formering. Kåseri, film og ny forskning.

Ørretens vilje og evne til å ta seg opp og fram i gytebekker er formidabel

– Hvorfor ørretens formeringsmetode ble avgjørende for artens spredning og  rollen som Norges viktigste ferskvannsfisk.
– Status og utvikling hos norske ørretbestander sett i lys av mindre sur nedbør og avsluttete kalkingsprosjekter.
– Høydepunkter fra årets høstjakt med kamera i og rundt hovedstadens gytebekker, den mest merkverdige gytesesongen på år og dag.

Er lave pH-verdier og surt vann av mindre betydning enn det vi har trodd? I ni år har NIBIO-forsker Ruben A. Pettersen, i samarbeid med NJFF Akershus, fulgt fire gytebekker som renner inn i Råsjøen på Romerikesåsen. Én kommer fra et vann som blir kalket årlig, en annen fra et vann som blir kalket delvis, en tredje fra et vann hvor kalkingen ble avsluttet for ti år siden og den fjerde fra et vann som ikke har vært kalket på 25 år. Den omfattende og pågående studien av skogsørretens gytemønster og formeringsevne i bekker med ulik pH er den grundigste og mest interessante som er gjort i skogsområdene på Østlandet på år og dag. Denne kvelden forteller Ruben A. Pettersen og Knut Magnus Wold om prosjektet og sine foreløpige observasjoner og konklusjoner.

Stillevannsgyting er trolig mer omfattende enn tidligere antatt

Sted: Vak Fluefiske, Nydalsveien 30B, Oslo
Tid: Tirsdag 5. desember kl 19:00
Pris: 100,-

Billetter:

Stikkord: , , , , ,