MOT NY MASSAKRE I HUNDERFOSSEN?

To år er gått siden Fylkesmannen i Oppland kom med pålegg til Eidsiva om å sørge for trygge nedvandringsruter for Mjøsørret som har gjennomført sin paringsakt ovenfor Hunderfossen. Sikre nedvandringsruter også for smolten, som forlater elva i mai, skulle også komme på plass.

I fjor gikk rekordmange 900 gytemodne Hunderørreter opp trappa i fossen. Mye tyder på at halvparten av disse havnet i turbinene på vei ned etter gyting, da det ikke var gjennomført andre tiltak enn utbedring av sklia nedenfor tømmerrenna.

Fortsatt har ingen ting skjedd, og det ett år etter! Det ventes på en rapport fra konsulentbyrået SWECO, men i mellomtiden kommer trolig store deler av de fiskene som nå passerer trappa opp  på gytevandring til å gå rett i døden på vei ned også denne høsten.

TRAGISK

Vi oppfordrer Eidsiva til å kjøre mest mulig vann i nedvandringstiden. Slik kan massakren i det minste reduseres.

Og er ikke tiden inne for Fylkesmannen  i Oppland å sette makt bak påleggene som ble gitt for snart to år siden!

LN

Stikkord: , , ,