Drastiske tiltak må til for å redde og styrke storørretstammen i Randselva. Ringerike Sportsfiskere gikk i dag hardt ut i avisa Ringerike Budstikke og krever Viuldemningen revet.

Viuldemningen under byggingen i 1957

Viuldemningen under byggingen i 1957

Viuldemningen ble bygd i 1958. Siden den gang har den satt et effektivt stengsel for storrørretens gytevandring fra Tyrifjorden og opp til Viul Træsliberi (Huttamaki). Etter snart 60 år med stopp i fiskens naturlige vandring er konsekvensen blitt dramatisk for en av Norges få gjenværende storørretstammer.

-Etter vår mening er Viul Kraft et gammelt og ineffektivt elvekraftverk uten betydning for den totale kraftproduksjonen. Til gjengjeld er det et ekstremt effektivt anlegg som bidrar til å utrydde storørretstammen, sier Birger Bekkevold og Else Ravneberg. Bekkevold er leder av Ringerikes Sportsfiskere. Ravneberg er foreningens prosjektleder.

Else Ravneberg og Birger Bekkevold i dagens oppslag i Ringerike Budstikke

Else Ravneberg og Birger Bekkevold i dagens oppslag i Ringerike Budstikke

Se artikkelen her:

oppslag-del-1

oppslag-del-2

 

 

 

Stikkord: , , , , , , ,