Rapporten var klar allerede før sommeren, men er ikke blitt offentliggjort før nå. Arbeidsutvalget besto av forskerne: Jon Museth, Børre Dervo, Åge Brabrand, Jan Heggenes, Sten Karlsson og Morten Kraabøl.

I rapportens oppsummering heter det bl.a.:

Vi vurderer at storørretbestanden(e) i kun to av 16 (12 %) innsjøer har økt i løpet av de siste tjue årene. I sju av 16 næringslokaliteter (44 %) vurderes bestandsutviklingen til storørretbestanden(e) å være stabil. Dette betyr i realiteten at mange av disse fortsatt kan være negativt påvirket av de samme faktorene som ble identifisert i 1996. I sju av 16 næringslokaliteter (44 %) vurderes bestandsutviklingen å ha vært negativ siste 20 år. Vassdragsregulering, enten i næringslokalite- ten eller i viktige gyteelver, vurderes å være en viktig negativ påvirkningsfaktor i 11 av 16 (69 %) lokaliteter, mens beskatning vurderes å være en av de to viktigste påvirkningsfaktorene i nesten samtlige lokaliteter.

Du kan lese hele rapporten her:

Tyngre enn 15 kilo er denne ørreten fra Bandak en av de største som er tatt siden forrige statusoppdatering av de norske storørretstammene i 1996

Stikkord: , , , , , , ,