Storørretgytere fra Tokkeåi. Foto: Arnt Mollan

Storørretgytere fra Tokkeåi. Foto: Arnt Mollan

NJFF arrangerer   storørretseminar 23. og 24. november.

– Hvorfor er det på tide med en storsatsing på storørreten

– Framtidens forvaltningsplaner

– Rapport fra storørretlokaliteter

– Hva kan vi lære av lakseforvaltningen?

– Tiltak for storørreten i regulerte vassdrag. Hvilke muligheter har regulantene og hva er kostnadene?

Dette er noen av temaene som tas opp i foredragene, som holdes av bl.a. Morten Kraabøl, Georg Fredrik Rieber Mohn, Geir Taugbøl og Olav Hegge.

Seminaret holdes på Lillehammer. Programmet finner du her:

stororreten-en-glemt-nasjonalskatt

Interesserte kan henvende seg til Øyvind Fjeldseth (mail: o.f@NJFF.no) selv om fristen for påmelding er gått ut …

LN

Stikkord: , , , , , , , ,