I siste utgave av Ringerike Budstikke har jeg en kronikk om storørreten.

«Storørreten er utsatt ikke bare i Randselva. Stammenes fremtid er et nasjonalt anliggende. Dersom viktige villaksestammer hadde kommet ned på det lave nivået som storørretstammene befinner seg på, ville alt sportsfiske etter laks bli stanset, vanntilførselen fra kraftverkene gjort bærekraftig med stor vekt på fiskens biologi, og det ville bli satt i gang storstilte habitatforbedrende tiltak i vassdragene»

Resten kan du lese her: rb_11-2016_12

Fra siste utgave av Ringerike Budstikke

Fra siste utgave av Ringerike Budstikke

Lars Nilssen

 

Stikkord: , , , , , , , ,