I helga passerte gytefisk nr 1000 videotelleren i fisketrappa i Hunderfossen. I løpet av dagen i dag er antallet  kommet opp i 1020, en solid forbedring fra tidligere år. Forrige bestenotering var i 2015 med 843. Den tredje beste siden fisketrappa ble etablert, er 685. Årlig settes det ut ca 10.000 ørreter fra settefiskanlegget ved Hunderfossen. Disse merkes ved fettfinneklipping. Ca 70 % av gytefisken som har passert i år, har fetttfinnen i behold. Andel settefisk i gytepopulasjonen er dermed på vei ned.

Videotelleren ble installert i fjor. Da ble gytefisken fortsatt fanget i ei fiskefelle oppe i trappa for veiing og merking før den ble fraktet manuelt over demningen. Denne praksisen er historie. Fra i år viser den seg kun i det den svømmer gjennom kammeret med videoovervåkning.

Brorparten av fiskene som har gått gjennom telleren er mellom 3,5 og 4 kilo, men et titalls ørreter lenger enn en meter har også passert. Dette er flergangsgytere som veier mellom 10 og 13 kilo, som disse to som var blant de største i 2016:

Denne passerte 13. august i fjor (mangler fettfinne).

Her er en tjukkas av samme kaliber med fettfinnen intakt:

Stikkord: , , , , , ,