Miljøet i elver og bekker er under press, men kan utformes slik at planter og fisk får gode livsvilkår. Ny håndbok viser hvordan.

Pulg på elfiske i restaurert bekk

Det er forsker Ulrich Pulg og kollegaene hans i Uni Research i Bergen som har utarbeidet håndboken, som ble presentert på det 8. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker, som ble arrangert i Bergen i slutten av september.

Håndboken er delt i tre tematiske blokker: Restaurering av elver, fiskepassasjer og habitattiltak og gir relevant informasjon for vilkårsrevisjoner av vannkraft, pålegg ved eksisterende konsesjoner og frivillige initiativ til miljøtiltak. Den inneholder også viktige referanser, litteraturhenvisninger for mer detaljert informasjon og en «god-praksis» del, der gjennomførte prosjekter presenteres og evalueres.

Håndboka tar for seg flere konkrete eksempler, bl. a. Hovinbekken i oslo

I håndboken presenterer vi dagens kunnskapsstatus internasjonalt og en rekke aktuelle utprøvde metoder. Også ivaretagelse av gjenværende miljøkvaliteter er inkludert, et viktig skritt dersom miljømål i vassdrag skal nås, opplyser Pulg, som blant annet har designet fisketrappa i Akerselva.

Last ned håndboken her:

https://uni.no/media/manual_upload/Uni_Miljø_Tiltakshåndbok_2017_9_29_1836.pdfh

Stikkord: , ,