Tag Arkiv: ofa

RØYEKVELD i REVIRET

Den kaldtvannselskende røya var den første fisken som koloniserte norske ferskvannsområder etter siste istid. I dag finnes den både høyt og lavt over hele landet; i dype lavlandvann, mellomstore sjøer, mørke skogsvann og grunne fjellvann. Det finnes mange unntak, men de fleste populasjonene er preget av overbefolkning og dominert av magre småfisker. De siste årene […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for RØYEKVELD i REVIRET

JULEGAVEN TIL DEM SOM HAR ALT

Enkelte vil hevde at DVD-en er et historisk og gammeldags format. Det er vanskelig å argumentere mot EN slik påstand. ALLIKEVEL dras herved igang fiskefilmhistoriens mest omfattende julesalg. De fleste titlene finnes ikke tilgjengelige på digitale formater. Det finnes mannfolk der ute som har alt (også DVD-spiller). De elsker fortsatt harde pakker og elsker å […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for JULEGAVEN TIL DEM SOM HAR ALT

OM Å TETTE ET HULL

OFA organiserer i disse dager uttynningsfiske i flere vann og tjern i Marka. Som tilfelle var i de vannene de hadde prøvefiske i fjor høst, settes det ut ørret i etterkant «for å tette hullet» i fiskebestandene. Argumentasjonen for å sette ut enda mer ørret i marka og bli kvitt de enorme mengdene settefisk på […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for OM Å TETTE ET HULL

OFA HAR OFFENTLIGGJORT SETTEFISKTALLENE FOR 2014-2016

Omsider har Oslomarkas Fiske Administrasjon (OFA) offentliggjort listene over ørretutsettingene sine de tre siste årene: http://www.ofa.no/portals/0/utsett/Fiskeutsett%20OFA%202014-2016.pdf Det ønskes en god romjul til alle våre følgere LN      

Les mer Kommentarer er skrudd av for OFA HAR OFFENTLIGGJORT SETTEFISKTALLENE FOR 2014-2016

EN PRESSEMELDING SOM MÅ KOMMENTERES

Etter at jeg klagde OFA inn for Miljøklagenemda, sender bedriften ut en pressemelding hvor daglig leder kommer med påstander jeg ikke kan la være ukommentert. Han skriver bl.a.: «Vi skal være forsiktige med å spekulere i motivene for initiativ som er fremmet, i beste fall handler det om manglende kunnskap om hvordan OFA utøver sitt forvaltningsmandat.»  Å mistenkeliggjøre […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for EN PRESSEMELDING SOM MÅ KOMMENTERES

UTSETTINGSTALLENE FOR OSLOMARKA OFFENTLIGGJØRES

«OFA kommer nå til å legge ut utsettingsoversikter på sine hjemmesider med det første, senest før nyttår. Dette er også i tråd med forventninger fra forvaltningsmyndighetene (Fylkesmannen, Akershusfylkeskommune og Oslo kommune). Vi forutsetter at tallene for årene som ikke har blitt publisert de seneste år også blir tilgjengelige». Denne meldingen ble sendt ut av vassdragskonsulenten i […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for UTSETTINGSTALLENE FOR OSLOMARKA OFFENTLIGGJØRES