I går sendte Oslomarka Fiske Administrasjon (OFA) ut en pressemelding om personalstriden, som flertallet i styret håpet å få løst en gang for alle ved å gi den daglige lederen sparken. Den oppsagte gikk imidlertid til sak og fikk i forrige uke full oppreisning i en kjennelse fra Oslo Tingrett. I etterkant undertegnet OFA et forlik med den oppsagte. Det  inkluderer etterlønn, oppreisningssum og betalte saksomkostninger. Totalkostnadene for OFA beløper seg til nærmere to mill.

I pressemeldingen hagler det med beskyldninger og påstander mot det gamle styret, den oppsagte lederen og navngitte tidligere innflytelsesrike OFA-folk. Over hele 7 sider beskrives i detalj hendelsesforløpene styret la til grunn for oppsigelsen, de fleste også omtalt i kjennelsen fra Oslo Tingrett i forrige uke.

At rettsdokumentet beskriver og konkluderer helt motsatt av OFA og fant oppsigelsen ugyldig. At OFA allikevel innleder sin pressemelding med  «at de har sett seg nødt til å  fortelle den detaljerte og usminkete versjon av historien», viser nok en gang deres arroganse og selvgodhet.

Pressemeldingen er undertegnet styreleder og fungerende daglig leder. Oslo kommune og Løvenskiold reagerer kraftig på at de ikke ble informert om innholdet i pressemeldingen før den ble sendt ut. Kommunen og Løvenskiold har hver sin faste representant i styret og har hatt full tillit til den oppsagte hele veien .

Kommunikasjonsdirektøren i Bymiljøetaten fikk tilsendt pressemeldingen cirka 20 minutter før den ble publisert og fikk ikke mulighet til å komme med kommentarer.  Til Avisa Oslo sier han:

Vi vil presisere at verken vi eller Løvenskiold stiller oss bak disse uttalelsene. Tvert imot. Vi tar avstand fra uttalelsene Torp (konstituert daglig leder) og Wingeng kommer med. Det kan virke som dette kommer fra et samlet OFA-styret, men ingen av grunneiernes styrerepresentanter var gjort kjent med dette, sier han.

I går kveld ble det sendt ut en pressemelding fra kommunen hvor dette påpekes på ny og som avsluttes med: Vi ser alvorlig på dette og anser dette som en uakseptabel fremgangsmåte.

 

LINKER

Pressemelding fra OFA 4. mars

Dagens utgave av Avisa Oslo. https://www.ao.no/angrep-tidligere-daglig-leder-i-pressemelding-uten-at-kommunen-var-informert-vi-stiller-oss-ikke-bak-uttalelsene/s/5-128-57902

Avviser all kritikk i eksplosiv pressemelding

Stikkord: , , , ,