Krepsing på Gjerdingen

De to nordmarksvannene GJERDINGEN og STORE DALTJUVEN skal tappes dramatisk ned på grunn av demningsarbeider. Vannspeilet vil ikke være tilbake til det normale før tidligst på ettersommeren 2023.

Dammen ved Gjerdingen tilfredsstiller ikke damsikkerhetsforskriftens krav. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) planlegger derfor en ombygging fra 01.06.2021. Gjerdingen tappes dermed ned til 6,75 m under normal vannstand. Dette skjer via overføringstunnellen til Store Daltjuven. Vannspeilet her må dermed senkes med 4,5 meter. Demningsarbeidet er ferdige oppunder jul.  Det vil ta inntil to år før de to vannene er tilbake til normalen.

Gjerdingen og Store Daltjuven har flotte bestander av edelkreps

Også ROTTUNGEN lenger sør i Nordmarka skal tappes ned i sommer pga demningsarbeid. Slike nedtappinger som tørrlegger nesten de produktive arealene  har store negative konsekvenser for både insekter og fisk. Gjerdingen og Store Daltjuven har flotte bestander av edelkreps. Disse vil også få kjørt seg, selv om det er skal gjøres tiltak for å forhindre at skaden blir for stor.

Du kan lese NVE sin tillatelse her:  Nedtapping

Stikkord: , , , , , , , ,