Stinn brakke på foredragskvelden i slutten av november. Hadde du ikke anledning til å komme, kan du se opptakene fra foredragene og diskusjonene her:

Stikkord: , , , , , ,