OFA-NYTT?

Isen ligger fortsatt tykk i Oslomarka. Det samme gjør tåka over informasjonskanalene til OFA. På årsmøtet 25. mars for tre uker siden åpnet Løvenskiolds representant møtet med nyheten om at de trekker seg fra styret og sier opp alle avtaler med umiddelbar virkning.

OFA-administrasjonen har verken kommentert dette eller lagt ut noe informasjon fra årsmøtet hvor også representanten fra byrådet i Oslo var krass i talen og varslet endringer .

Oslo kommune leier fiskeretten på Løvenskiolds eiendom i Nordmarka. Gjennom 5-årige kontrakter med kommunen har OFA hatt ansvaret for kultivering, oppsyn og administrasjon av fiskekortsalg i hele Oslomarka. Den forrige avtalen utløp 31.12 2018.

Fornyelse av kontrakten har sittet langt inne hos grunneierne, men ut fra hva vi erfarer utarbeider nå Bymiljøetetaen i Oslo kommune og Løvenskiold et felles avtaleforslag, som også Bærum kommune stiller seg bak. Grunneiernes nye avtaleforslag vil bli lagt fram for OFAs styre etter at det er godkjent av Byrådet i Oslo, noe som vil skje ila den kommende måneden.

LN

 

Stikkord: , , ,