Slik så det ut i innløpet til Buvann/ Pershusvann 400 – 500 meter nedstrøms demningen i helgen.

Oslo Vann og avløpsverk (VAV) rehabiliterer demningen ved Skarvannet øverst i Nordmarksvassdraget (ref. blogg 10. september). E. Brørby & Sønn utfører arbeidet. VAV og Statsforvalteren ble informert om omfattende forurensing av elveleiet nedstrøms demningen fredag 9. september. Både VAV og Statsforvalteren har tatt affære. Multiconsult as er engasjert for prøvetaking og gjøre en vurdering av hvor omfattende oppryddingsarbeid som må gjøres.

Skarvannet er tappet ned 3,5 meter i forbindelse med rehabiliteringen. Sedimentprøver nedstrøms har påvist både organisk materiale fra rengjøring av demningsfasaden og sementrester fra fuging.

Jeg var forbi fredag 16. september. Regnet som skyllet over Nordmarka et par dager i forkant, hadde økt vannføringen i elva betydelig. Møkka, som tidligere var konsentrert like nedstrøms demningen, preget nå hele elveleiet ned til Buvann / Pershusvann.

Oppryddingsarbeidet starter førstkommende fredag – 14 dager etter at det ble meldt fra om forurensingen.

Bedre sent enn aldri. Men for rognsprengte ørreter som bruker de tilgrisete strekningene til gytemråder, er tiden i ferd med å løpe ut.

LN

SLAM FRA DEMNINGSRESTAURERING DEKKER ELVEBUNNEN

Stikkord: , , , , , , ,