HISTORISK SETTEFISKDAG

All fisken som passerer i fisketrapp i Hunderfossen må gjennom et kammer hvor den filmes. Denne gikk i slutten av juli og er godt over 10 kilo

I Lars & Lars episode 7/2022 er jeg med på den siste utsettingen av ørretunger ved Hunderfossen kraftverk. Statsforvalteren har opphevet pålegget om fiskeutsettinger. Årets 25.000 ørretunger var de siste som forlot settefiskanlegget.

https://tv.vg.no/video/245378/lars-og-lars-et-historisk-oeyeblikk?utm_source=portal-share-button

Årets oppgang av gytefisk fra Mjøsa gjennom fisketrappa i Hunderfossen er i ferd med å slå alle rekorder. Per 31. august var det gått opp 1307 hvorav 1200 var lenger enn 45 cm. Den tidligere rekorden fra 2019 var på 1145. Fortsatt er det mye fisk som enda ikke har lagt ut på gyteferden sin, så det ligger an til å bli en formidabel bestenotering.

Men det er ikke bare antallet som er interessant. Andelen settefisk har så langt i år vært 25 %. I 2019 var den  32% (sesongen sett under ett). Dette bekrefter en av de viktigste årsakene til at settefiskpålegget er opphevet av Statsforvalteren. Oversikten over oppgangen i trappa siden den sto ferdig i 1966 taler et tydelig språk:

De siste 20 årene har antallet settefisk som vender tilbake som gytefisk vært konstant. Det er villfisken som står for økningen av oppgangen.

 

Stikkord: , , , , ,