OPPRYDDING OG NY GYTEGRUS

I dag var det befaring på den snart ferdigrestaurerte demningen ved Skarvvannet nord i Nordmarka. Både Oslo Vann- og avløp og entreprenør E. Brørby & Sønn viste stor velvilje til å rydde opp i det tilgrisete elveleiet nedstrøms.

Morten Kraabøl (Multiconsult) med klare anbefalinger til en lydhør Øyvind Røed fra Vann-  og avløpsetaten i Oslo.

Allerede i løpet av dagen var mesteparten av slammet som dekket flere gyteområder i elva, sugd opp og fjernet. Ny gytegrus vil være på plass i løpet av kort tid.

Ved innløpet til Buvann noen hundre meter nedstrøms demningen

Stikkord: , , , ,