Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til oppstartsmøte angående nye bestemmelser for kultivering og utsetting av fisk. Målgruppen er kultiveringsnæringen, jeger og fiskeforeninger, generelle friluftslivsforeninger og andre interesserte.

Det glimrende initiativet har sitt oppstartingsmøte 10. februar. Sett av datoen! 

Vi har mottatt følgende info fra arrangørene:

Bakgrunn for møtet. Gjeldene kultiveringsplan fra 1996 er utdatert og det skal utarbeides nye bestemmelser for Oslo og Akershus. Vannforskriften og naturmangfoldloven har gitt oss et nytt verktøy for å forvalte våre naturressurser. Dette må legges til grunn for det videre arbeidet. Statlige retningslinjer setter krav til at alle bestander som høstes av dyr og planter skal forvaltes etter et økosystembasert prinsipp, slik at artene opptrer i levedyktige bestander innenfor sitt naturlige utbredelsesområde innen 2020. Innlandsfiskeforvaltningen skal innarbeides i vannforskriftsarbeidet.

Målet med møtet. Forvaltningen ønsker innspill til de nye bestemmelsene. Vi vil presentere et forslag til hvordan vi ønsker å forvalte innlandsfiskeressursene og hvordan vi tenker å ivareta kultiveringspraksis og allmenhetens tilgang til gode fiskemuligheter. Endelig program for kvelden kommer i januar, men vi ønsker å diskutere:

1. Dagens utsettingspraksis

2. Økosystembasert fiskeforvaltning

3. Økologiske konsekvenser av utsatt ørret

4. Friluftslivsinteressen knyttet opp mot ferskvannsfisket

5. Prosessen videre

 

Påmelding via http://www.akershus.no/kalender/?event_id=20533. Frist for påmelding: 5. februar 2016. Eventuelle spørsmål kan rettes til Anja Celine Winger tlf: 22055645 eller mail: anja.celine.winger@afk.no

Sted & Tid:  Akershus fylkeskommune, Fylkestingsalen  kl 18 – 21

 

 

 

 

Stikkord: , , , , ,