I «Alt om Fiske» nr 10 2015 fortelles og reflekteres det rundt en av sesongens desiderte høydepunkter for mitt vedkommende. Dette er den første i en serie liknende artikler, som vil bli publisert i året som kommer; artikler som tar for seg fiskebiologiske og forvalningsmessige spørsmål

Fra "Alt om Fiske" nr 10/2015

Fra «Alt om Fiske» nr 10/2015

side 2

De eldste vi kjenner til er fra Viuvatn på Hardangervidda hvor det en augustmorgen i 1982 sto to ørreter i et garn side om side: En hannfisk og en hunnfisk på henholdsvis 34 og 38 år. Det finnes også eksempler på ørreter som er blitt over 30 år gamle i brønner hvor de enten har levd alene eller som par. Men disse eksemplene hører til de ekstreme sjeldenhetene. Gitt at de får leve til de dør av alderdom kan ørretens alder variere fra ca seks, sju år til et sted mellom 15 og 20.

Det er mange forhold som er med å avgjøre lengden på ørretens livsløp. Vanntemperatur, tilgangen på føde, hva som står på matseddelen og fisketettheten er noe av de viktigste parameterne. Ørreter som lever i fåtallige bestander i kaldt vann i høyfjellet, blir langt eldre enn sine fettere og kusiner i tallrike bestander i varme lavlandsjøer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fisken som tverrvendte bak monsterflua mi 26. august var ti somre gammel. Da jeg satt den ut var den halvannet år. Riktignok ble det båret opp 10 småtasser i 2012 også, men de hadde ikke rukket å bli så store at de kunne legge igjen en virvel som varte nesten et minutt. I moderne settefiskanlegg som kan manipulere temperaturen slik at fisken tar til seg maksimalt med næring fra den klekkes, kan en produsere kilosørret i løpet av et år. I naturlig tilstand er virkeligheten en annen; en stor fisk må ha en viss alder. I skogsvann som det vi besøkte regnes en vekst på 8 -10 cm de første leveårene som meget bra.

I mange overbefolkete ørretpopulasjoner kan fiskens vekst stoppe nærmest fullstendig etter at den blir kjønnsmoden, et fenomen som er særlig utbredt hos hunnene. All næringen de klarer å ta til seg brukes til å produsere rogn og melke. I slike ørretsamfunn kan en ti år gammel fisk være 33 cm, hvorav de første 30 cm ble til i løpet av de fem første årene den levde. 

Skjermbilde 2015-12-14 kl. 10.44.06

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,