I en blogg 1. desember redegjorde jeg for innholdet i søknaden som utløste 2,65 millioner offentlige kroner til  prosjektet  «Fisketurismens potensial for verdiskapning». Det ble også stilt spørsmål vedrørende Fishspot sitt engasjement i forvaltningsaker.

I dag kom denne redegjørelse fra lederen i Fishspot:

«Mange har etter hvert hørt snakk om Fishspot, men rykter, mangelfull informasjon og misforståelser gjør at slett ikke alle vet hva dette tilbudet faktisk står for og innbefatter. 1. juli 2015 søkte Fishspot, Ørretens Rike og Hooked Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 3,3 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet «Fisketurismens potensial for verdiskapning». 2,65 millioner ble innvilget over tre år. Fishspot er prosjekteier, mens Ørretens Rike og Hooked er medsøkere. Det er Fishspot sin modell som ligger til grunn for prosjektet, og dette skal gjennomføres i Fishspot sin ånd.

fishspotDet er viktig å understreke at Fishspot, Ørretens Rike og Hooked er tre ulike selskaper som holder på med sine egne ting, men som i dette tilfellet har søkt prosjektmidler sammen med målsetning om å gi innlandsfisket i Norge et skikkelig løft. Målet er å øke antallet tilreisende fiskere med 50 prosent innen 2018. Dette skal oppnås gjennom utvidelse av Fishspot sitt område, ikke nødvendigvis gjennom mer fiske og flere fiskere i eksisterende område.

I klartekst er Fishspot nemlig en paraplyorganisasjon som samler fiskemuligheter og tilhørende tilbud på et sted. Dette inkluderer grunneiere med sportsfisketilbud og bedrifter som tilbyr tjenester som hytteutleie, spisesteder, dagligvarehandel og lignende. Disse kan kjøpe seg annonseplass i oversikten over ulike tilbydere, og det er denne oversikten som markedsføres gjennom Fishspot.no. Her kan man enkelt finne frem til hvor de ulike fiskemulighetene er og hvilke andre tjenester som finnes i nærheten av disse.

Fishspot markedsfører de ulike grunneiernes fiskeressurser til sportsfiskere i Norge og utlandet, og alle inntekter fra fiskekortsalg går uavkortet til grunneierne selv. Det er grunneierne som eier rettighetene til fiskeressursene sine, og det er grunneierne som fastsetter fiskekortpriser og forvaltningsregime. Ryktet om at Fishspot tjener penger på fiskekortsalg er feil og har ingen rot i virkeligheten. Det er også feil at Fishspot driver med kultivering og utsetting av fisk. I enkelte vassdrag driver grunneiere/elveeierlag med egen kultivering og utsetting av fisk, men dette er ikke Fishspot sine prosjekter. Fishspot sin oppgave er først og fremst organisatorisk. Likevel er det viktig for Fishspot at det ikke blir en overbeskatning i vann og elver som er inkludert under paraplyen. Dette ville jo være å sage over den greinen en selv sitter på. Fishspot samarbeider for øvrig med Norsk Institutt for naturforskning, slik at grunneiere skal ha mulighet for å søke profesjonell hjelp i forvaltningsspørsmål.

Fishspot sitt ønske er å fremme og videreutvikle sportsfiskeressurser og tilhørende virksomheter i lokalmiljøene til de ulike fiskeområdene. Fishspot vil fremme sportsfisket i seg selv, men også vise at dette har verdi for distrikter og næringsliv. Vi vet for eksempel at en gjennomsnittlig sportsfisker på tur legger igjen i snitt 1190 kroner på andre aktiviteter enn fiske per døgn. Slike tall er viktige når naturressurser som vassdrag eller innsjøer blir satt opp mot andre næringsinteresser, for eksempel i forbindelse med potensiell kraftutbygging. Det er først når fiske og friluftsliv blir målt som en verdi at man kan påvirke politiske beslutninger som kan stoppe inngrep i naturen.

 Fishspot er drevet av folk med genuine intensjoner om å bedre sportsfiskernes interesser. Fishspot markedsfører kun et fåtall elver og innsjøer direkte. Resten av fiskeressursene markedsføres som områder, slik at sårbare vann og vassdrag ikke utsettes for press. Samtidig må en ha forståelse for at de som bor i distriktene ønsker økt turisme. De trenger gjester i sine hytter, restauranter og campingplasser. En må også erkjenne at de som eier områdene og vedlikeholder skogsveier og andre fasiliteter må leve av noe. At fiskeressursene gjøres tilgjengelig på den måten det er i dag, noe som ikke er en selvfølge, har ingenting med allemannsretten å gjøre slik mange tror.

Saker som bag limit, maksimalstørrelse, stangbegrensning og fluesoner vil alltid være gjenstand for debatt, noe det også burde være. Fluesoner utgjør i dag en veldig liten andel i et fåtall elver. Fishspot vet godt at det er press på et fåtall elver med lett tilgang fra vei, men i det store og hele bor vi i et land der alle har tilgang på uendelige fiskemuligheter og områder der en kan være for seg selv. Fishspot kommer ikke til å endre dette på noen måte.

Fishspot innbefatter per dags dato rundt 2000 innlandsvann, innsjøer og elver i tre forskjellige fylker. I alle disse er det altså grunneierne som får alle inntekter fra kortsalg og fastsetter fiskekortpriser og forvaltningsregime. Fiskekortene i Fishspot koster mellom 50 og 220 kroner per døgn, med et gjennomsnitt på 90 kroner.»

Gudmund Nygaard

Stikkord: , , , ,