SIKEN UT AV KULDA!

1

Siken ble satt ut øverst i Nordmarksvassdraget i siste halvdel av 1800-tallet ut fra ideen om at vannenes produksjonsareal ikke var fullt utnyttet. Ørret og abbor bruker strandsonen i sitt matsøk. Siken er en pelagisk art og ble dermed ikke sett på som en næringskonkurrent til de eksisterende artene. Mataukfiske med hov og not under gytevandringen på elvene senhøstes var et vanlig skue i gamle dager.

Om ikke tørrfluefiskets fokus, så iallfall full tilstedeværelse som forutsetning for suksess

Om ikke tørrfluefiskets fokus, så iallfall full tilstedeværelse som forutsetning for suksess

Tradisjonen har dødd ut i takt med latskap, lettere tilgjengelig fisk i fiskedisken, generell sikhets og det faktum at den i mange vann er blitt så mangetallig og latterlig liten at ingen gidder å fiske den.

Sjølberging, kortreist mat, gamle tradisjoner og klassisk fangst er begreper selv enhver hipster på Løkka kjenner til og gjerne vil assosieres med. Selv så jeg verken gamlinger med not eller skjeggete karef med røff og veloverveid design på årets andre forsøk på å gjenoppta den stolte sikfangsttradisjonen i går kveld. Sik derimot, det så jeg mye av.

Støvlevadere av gummi er ikke å anbefale om du skal gi deg i kast med julesiken. Tradisjonsrike og kul design, javisst, men det blir grisekaldt på beina når vannet pipler over kanten eller gjennom hullene du glemte å tett

Støvlevadere av gummi er ikke å anbefale om du skal gi deg i kast med julesiken. Tradisjonsrik og kul design, javisst, men det blir grisekaldt på beina når vannet pipler over kanten eller gjennom hullene du glemte å tette.

Foto: Ole Jonny Sagen

Stikkord: , , , , ,