URBANT FISKE

Artikkelforfatteren fisker ørret i Frognerparken i mars

Artikkelforfatteren fisker ørret i Frognerparken i mars. Foto: John Fredrik Hove

«Det mest eksotiske Oslofisket opplever du på Majorstua og i Grorudalen. Mens familien er på shopping på Ikea eller i snobbesjappene rundt Colluseum kan du ta med stanga og fiske ørret

Her kan du lese / se artikkelen min om det urbane hovedstadsfiske som var på trykk  Alt om Fiske nr 9:

Urbant fiske

(Forsidebilde: Kristian Leraand fanger i Alna. Foto: Herman Fjøss)

Stikkord: , , , , , ,