SETTEFISK OG STEDEGENHET

I blogginnlegget: ”Hva skjer i Hemsila?” stiller jeg noen spørsmål i forbindelse med en ørret som ble tatt i fluesonen i Hemsil i sommer. Fisken var både fet og stor, men den var finneklippet og hadde finneslitasje som viser at den var født og hadde hatt sine første leveår i settefiskanlegg.

Catch & ReleaseI etterkant av innlegget har det kommet for en dag at fiskeutsettinger i Hemsila ikke var historie, men er noe som har pågått også i årene etter at det ble innført fluesoner, størstemål og fangstbegrensninger i deler av elva. Dette har ikke vært noen hemmelighet, men virksomheten har vært underkommunisert så til de grader at de fleste fluefiskere som oppsøker elva, har trodd at det ikke bedrives. Dette gjelder også undertegnede, som i filmen ”Catch & Release – veien til ørretmekka?” hevder at fiskeutsettinger ble faset ut for mer enn ti år siden. Filmen kan ses her:

https://vimeo.com/138103675

Jeg tar gjerne selvkritikk på at jeg ikke hadde undersøkt saken godt nok, men når ting sukres lenge og grundig, blir selv det sure søtt …

Hvis en leter på hjemmesiden til Hemsedal Elveeierlag / Hemsedal Fiskeforening finnes en driftsplan for årene 2007 – 2011.

Fra Hesil Fiskeforening sin driftplan fore perioden 2007 - 2011

Fra Hemsil Fiskeforening sin driftplan for perioden 2007 – 2011

Her planlegges det satt ut 3500 3-somrige fisker (fra halvkiloen og oppover),  store fisker i et spesielt område og et udefinert antall 2 og 3-somrige i et annet område. Den nederste fluefiskesonen skal holdes fri for utsettinger, men at det foregår en viss «lekkasje» nedstrøms er   utvilsomt.

Om driftsplanen fra 2007 ble realisert, står ikke nevnt. Heller ikke antall fisk som er sluppet siden 2011.

En kan heller ikke bli annet enn nysgjerrig på opphavet til settefiskene når en ser bildegalleriet fra stamfisket i 2008 og 2009:

http://www.fiskeihemsedal.no/no/aktiviteter/stamfiske_2008/

Her kan en lese at stryking av fisk og innhenting av rogn og melke foregår lokalt i Hemsedal.  Stemmer det som vi har fått opplyst, at dette stamfisket er foretatt i bekken mellom Helsingvatn og Storevatn, er lokalt riktignok et geografisk korrekt uttrykk, men vassdraget har ikke noe med Hemsila å gjøre. Det fører ned i Randsfjorden! Stedegen Hemsedalsfisk og videreføring av Hemsilgener?

Høst ved Hemsilas bredder

Høst ved Hemsilas bredder

Hemsila har i årevis vært foregangselva for mange av oss som har vært opptatt av fiskekultivering. Den har vært beviset på at det går an å få opp en flott ørretbestand uten å bedrive ”støtteutsettinger» men ved å endre fiskeregler og ha et grundig oppsyn. Vi skulle kanskje visst bedre.

At store settefisker påvirker mer av elva enn det området de blir sluppet, er utvilsomt.Om det er til det gode eller onde er det delte meninger om. Å få fakta på bordet bør det imidlertid ikke være uenighet om.

Jeg håper styret i Elveeierlaget tar utfordringen og vil redegjøre for de faktiske forholdene rundt utsettingspraksisen i Hemsila.  Jeg vil være den første til å videreformidle denne informasjonen slik at den kan danne grunnlaget for en videre debatt om settefisk generelt og Hemsila spesielt.

Lars Nilssen

Skjermbilde 2015-09-07 kl. 19.48.34

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,