HVA SKJER I HEMSILA?

Flott, fettfinneklippet og ryggfinneskadet ørret på 1,8 kilo tatt i  fluesonen i Hemsila i sommer.

Foto: privat

Denne ørreten ble tatt i fluesonen i Hemsila i sommer, et påfallende flott eksemplar på 1,8 kilo. Ved nærmere ettersyn er det liten tvil om at fisken verken er født eller har hatt sine første leveår i elva. Fettfinnen er klippet og ryggfinnens form bærer tydelig preg av et liv i oppdrettsanlegg.

Vi er mange som har trodd at fiskeutsettinger var historie i Hemsila. I filmen: ”Catch & Release – veien til ørretmekka?” påstår jeg at dette var noe en gradvis sluttet med i forbindelse det nye gjenutsettingsregimet på begynnelsen av 2000-tallet. Denne oppfatningen hadde også NINA, som gjennomførte telemetristudien filmen forteller om.

Så har imidlertid ikke vært tilfelle. Utsetting av såkalte turistfisker (3-åringer) i Hemsedal sentrum og til en viss grad i Grøndøla har tydeligvis foregått siden og foregår fortsatt. Senest i år ble det satt flere hundre slike fisker.

Klassisk ryggfinneslitasje fra et liv i settefiskanlegg

Klassisk ryggfinneslitasje fra et liv i settefiskanlegg

Ørreten på bildet tyder på at noen av disse har stukket nedstrøms og klart å etablere seg i konkurranse med villfisken i fluesonen. Den er dermed interessant på mange måter, ikke bare som et vitne om at Hemsila ikke er så ”ren” som det er gitt uttrykk for og som den selges som.

Åpenhet rundt fiskeutsettinger er forutsetningen for diskusjonen rundt temaet. Hemsila har fremstått som et meget interessant eksempel i denne debatten.

På hjemmesidene til Hemsedal Fiskeforening, som har skiftet navn til Hemsedal Elveeierlag, er det følgende å lese om utsetting av store fisker under headingen «Informasjon om tiltak utenom fluesonene i Hemsil»

«Sentrumsnære områder, slakterihøla, høla ved Moen Camping, høla ved skiheisbrua og hengebrua på Tuv.

Hemsedal Elveeigarlag ønsker å ta vare på den ville ørretbestanden i Hemsil. Fra og med fiskesesongen 2013 oppfordrer vi fiskere til å tilbakesette villørret over en viss størrelse (30 cm) som fanges utenom fluesonene i Hemsil. I fluesonene blir stor fisk tilbakesatt og dette fungerer bra – vi ønsker å innføre lignende tiltak utenom fluesonene. For å få dette til, gjør vi noen tiltak. Det ene tiltaket er at vi har kjøpt og satt ut mye stor fisk fra oppdrettsanlegget Hallingfisk i Hovet som er fettfinneklippet som en markering. Fanger du en slik settefisk kan du avlive denne. Fanger du en ørret med fettfinne, ønsker vi at du setter denne skånsomt tilbake i elva.. Denne info blir hengt opp på fiskeplassene dette gjelder.»
Er dette noe som først skjedde i 2013, eller har det foregått også i perioden 2002 – 2013. Jeg ber herved Hemsedal Fiskeforening opplyse om hvor mye, hvor ofte og hvor det er satt ut såkalte turistfisker i elva de siste 10 årene. Gjenfangst av slike fisker i fluesonene burde også interessere  både fiskeforeningen og de som er opptatt av elva. Finnes det noen oversikt over dette ?

LN

Stikkord: , , , , , , , , , , ,