IMG_0210

I en pressemelding 27.10 redegjør daglig leder i Oslomarka Fiske Administrasjon (OFA) for administrasjonens fremtidige strategi for å øke fiskeinteressen i Oslo-området:

Målsettingen er at vi skal sette ut mye mer stor fisk (kilosfisk) i våre nærvann (vann der folk bor) slik at langt flere enn i dag kan få oppleve å få stor fisk på kroken … Vi er overbevist om at dette tiltaket vil være det viktigste vi kan gjøre for å øke fiskeinteressen i Oslo.”

I medlemsbladet «OFA-info» nr 5 d.å. konkretiserer OFA`s fiskekonsulent Dag Øyvind Ingierd visjonen:

Det ville vært utrolig bra å få satt opptil 1000 store ørret i f. eks Sognsvann. Alle de store nærvannene burde fått masse storfisk hvert år. Da ville folk ha fått fisk, og interessen for mer fisking innover i Marka hadde gått opp. Det er også flere mellomstore sjøer som burde ha fått vesentlig mer av mellomstor settefisk enn i dag.”

Stor settefisk (foto: OFA-info

Stor settefisk (foto: OFA-info)

OFA har i mange år satt noen hundre fangbare  ørreter i hovedstadens nærvann. Allikevel markerer høstens uttalelser fra den daglige ledelsen en dramatisk endring i administrasjonens prioriteringer og kultiveringspolitikk. Fra å ha Oslomarka som fokus, er det nå de bynære vannene som skal bli OFAs flaggskip. Store mengder ørreter på kiloen foret opp på pellets i et modernisert oppdrettsanlegg skal bli trekkplasteret. Med dette har en tro på å friste de tusenvis av fiskerne i Oslo-området som ikke bruker Marka som fiskearena per i dag, og i tillegg vekke fiskeinteressen hos de som ikke har noe forhold verken til innlandsfisk generelt eller ørret spesielt.

Gjennomføring av ideen krever at  dagens settefiskanlegg i Sørkedalen moderniseres.

«For å finansiere prosjektet på ca 3,6 mill kr vil OFA bidra med en vesentlig del fra oppsparte midler i forbindelse med fiskekortsalg.  Mao kan man si at fiskerne i Oslomarka bidrar direkte til at OFA kan fortsette å videreutvikle et godt sportsfiske for Oslos innbyggere«, avslutter Torp i pressemeldingen.

Det tas det med andre ord for gitt at fiskerne i Oslomarka omfavner den nye utsettingsstrategien, hvilket på langt nær er tilfelle. Om Oslo kommune har vurdert de ulike aspektene ved prosjektet vites ikke, men i byrådets budsjettforslag for neste år er det foreslått 1/3 av summen på 1,8 millioner som OFA hadde søkt om.

OFA-ledelsen sin tankegang er ikke unik. Det samme som er på trappene i Oslomarka, brer om seg som ild i tørt gress flere steder i landet, og det uten at verken Fylkesmenn, MiljøDirektoratet eller Mattilsynet synes å ha noen betenkeligheter med fenomenet.

Fram mot jul vil vi i flere blogger her på larsoglars.no ta for oss ulike aspekter ved denne trenden, et fenomen vi synes både er trist, forkastelig og meeeget betenkelig. Innspill og gjesteblogger mottas med takk. (Sendes lars@sherpafilm.no)

Stikkord: , , , ,