Etter å ha satt søkelyset på ønsket fra ledelsen i Oslmarka Fiske Adminidtrasjon (OFA) om reinnføring av et historsik utsettingsprinsipp som havnet på den norske fiskekultiveringens skraphaug for et par ti år tilbake, har vi mottatt flere innspill og gjesteblogger fra lesere.

Først ute med gjesteblogg er Pål Hedenstad, en av landets beste fluebindere,  ivrig Oslomarkafisker og med tidligere erfaring fra fiskekultivering og ungdomsarbeid i Drammensmarka.

«ØRRET OG SYSSELSETTING

Etter å ha lest leder i OFA Bjørn Torp sin pressemelding er det en del spørsmål som melder seg. Men det jeg lurer aller mest på er hvem det egentlig er som står bak ideen “Mer og større fisk skal føre til økt fiskeinteresse”?  Det er neppe forankret hos de av oss som finner ørretfiske fascinerende. Vi vet at man ikke får i både pose og sekk. Man kan ikke sette “mer fisk og større fisk”. Få – om noen – vann i OFA’s virkeområde er så næringsrike.

Hvordan er så denne dramatiske kursendringen forankret i OFA’s styre (og lokallagene av NJFF som har styrerepresentanter i OFA)? Er dette grundig debattert på medlemsmøter i eksempalvis Nordstrand JFF og Oslo Sportsfiskere? Dette skulle jeg virkelig like å vite svaret på. For en slik kursendring må jo på en eller annen måte være fundamentert på annet enn at fiskekortsalget synker.

Etter hva jeg forstår er utsettinger av stor fisk ikke ønsket fra Norges Jeger og Fiskerforbund. Det skal man også merke seg all den tid det er sportsfiskernes øverste organ her til lands.

Har noen tenkt på hvordan disse fiskene kommer til å se ut? Det er vel et uangripelig faktum at en stor settefisk bærer preg av et liv i fangenskap.

På Store Åklungen fikk jeg denne fisken nå i september. Det er fra “høstutsettet” til OFA. At OFA skryter av dette høstutsettet, er ganske freidig. Fisken veier litt over 3 hg. Den ville neppe sett bedre ut om den hadde blitt satt ut som kilosfisk.

På Store Åklungen fikk jeg denne fisken nå i september. Det er fra “høstutsettet” til OFA. At OFA skryter av dette høstutsettet, er ganske freidig. Fisken veier litt over 3 hg. Den ville neppe sett bedre ut om den hadde blitt satt ut som kilosfisk.

Frem til begynnelsen av nittitallet ble det satt ut stor regnbueørret i mange vann her til lands. Det var vel en unison enighet om at det var godt vi ble kvitt disse fiskene, som stort sett manglet både finner og haler. Og vel så viktig; de var for enkle å få. Men hva så med denne en perioden hvor dette var et tilbud – ble det rekruttert mange sportsfiskere som et resultat av lettfanget stor fisk? Nei. Absolutt ikke.

Om det er slik at ingen ønsker at det settes kilosørreter og 3-åringer – at det ikke er etterspørsel etter dette produktet. Hvem er det da som tjener på denne ideen? Jeg kan ikke se noe annet svar enn at det er de som har sitt daglige virke på OFA`s settefiskanlegg. De kan nødvendigvis ikke lønne flere heltidsansatte i kombinasjon med at inntektene faller dramatisk. Men det er nå en gang slik at settefiskanlegget som forsyner Oslomarka med fisk, ikke er en industriarbeidsplass. Det er en institusjon opprettet for å gi allmennheten et godt ørretfiske Forhåpentligvis er det flere som ser sammenhengen og protesterer mot det som kan komme til å skje.

 

Jeg håper Oslo Kommune tenker seg godt om før de finansierer en drift som ødelegger muligheten for et så naturlig fiske som mulig.»

 

Pål Hedenstad

IMG_0218

Har du kommentarer eller innspill i forbindelse med den nye trenden med utsetting av fangbar fisk, er du velkommen til å sende ditt innlegg til: nilssen@larsooglars.no

Stikkord: , , , , , ,