STOR INTERESSE FOR FRAMTIDAS FISKE-FORVALTNING I VINJE

Det skjer spennende ting rundt om i  landet når det gjelder endring i forvaltningen av fiskebestandene og moderne tenkning rundt sportsfiske.

Initiativene  kommer verken fra staten eller i form av pålegg, penger eller direktiver fra Direktoratet for Naturforvaltning. De kommer fra ivrige lokale fiskere, og – som i dette tilfelle – fra Statkraft.

 

VTB, 19. januar. Side 10

 

 

Stikkord: , , , , , ,