Siden 1943 har OFA hatt ansvaret for fiskeforvaltningen i Osloskogene. Dette har vært regulert gjennom en avtale mellom OFA og de to største grunneierne, Oslo kommune og Løvenskiold. Vanligvis fornyes denne avtalen automatisk hvert 5. år. Men etter de siste årenes interne konflikter i OFA og den tvilsomme oppsigelsen av daglig leder i høst, er det slutt på automatikken. Kommunen har bestemt seg for å avvente en ny avtale til arbeidsrettssaken om oppsigelsen er over. De har samtidig funnet tiden moden for å se nærmere på hele organiseringen rundt fiskeforvaltningen i Osloskogene.

Dagens utgave av Avisa Oslo kom med nyheten i dag. Les saken her:

Oslo kommune setter avtalen med OFA på vent: – Oppsigelsen skjedde mot vår og den andre grunneierens stemme: https://www.ao.no/5-128-43179

Andre artikler om saken i Avisa Oslo:

Sjefen for forvaltningen av fiskevannene i marka ble sparket mot grunneiernes vilje: .  https://www.ao.no/5-128-41462
Jentene trekker seg fra OFA etter bråket: – Vi ønsker ikke å assosieres med denne organisasjonen.   https://www.ao.no/5-128-42849

LN

Stikkord: , , , , , , , ,