Solabbor (foto: fylkesmannen i oslo / viken

3,3 millioner er prislappen NINA har satt på gjennomføring av planen om å utrydde den eksotiske arten solabbor i 10 dammer i Asker. Prosjektet er et av Miljødirektoratets tiltak i forlengelsen av regjeringens tiltaksplan for bekjempelse av fremmede arter, en plan som ble vedtatt i sommer.

En av de tidligere isdammene som er planlagt rotononbehandlet

Solabbor finnes naturlig i Nord-Amerika. Arten er blitt fraktet verden rundt som akvariefisk, og kom til Europa omkring 1880. I Norge ble den oppdaget i vill tilstand i 2004. Hvem som satt den ut og hvorfor vet ingen. I dag er solabboren registrert i 12 lokaliteter. Hvis Miljødirektoratet får det som de ønsker skal alle disse rotononbehandles i løpet av året.

Flere av dammene huser potente reproduserende brunørretbestander

Det kan oppleves som drastisk å bruke rotenon i flere av disse vanna, siden det minst vil innebære tap av fiskepopulasjoner av flere andre arter, men alternativet ser ut til å være at antall populasjoner med solabbor har flerdoblet seg uten tiltak i et 50-års perspektiv. 

Sitatet er hentet fra NINA-rapporten som også beskriver solabboren som skadelig for andre fiskearter, til hinder for biologisk mangfold og en art som sprer parasitter. Rapporten antyder også spredningsfare til andre vann og tjern hvis arten ikke tas rotta på nå.

Speilkarpe fra en av dammene som skal rotononbehandles (Blix)

Argumentene for utryddingsprogsjektet rimer dårlig med erfaringene til lokale fiskere. Flere av dammene huser flotte karper, potente reproduserende brunørretbestander og åler fete som underarmer. I oktober er flere av småbekkene som renner fra dammene og ned i sjøen fulle av  sjøørret. Amfibier er det også massevis av

Skal solabboren utryddes må det brukes rotenon, en gift vil som vil drepe alt liv med gjeller.

Prisen å betale for å bli kvitt de små solabborene er stor. Er dette virkelig nødvendig?

Og hva slags prioritering av sårt tiltrengte midler til kultivering av ferskvannsfisk er dette?

Karpe fra en av dammene (Blix)

Rapporten fra NINA kan du lese her: M1880

LN

Stikkord: , , , , ,