I fjor sommer dukket det opp Fiske Forbudt– skilt flere steder i Frognerparken. Skiltene hadde  Bymiljøetetaens logo, se bare noen i parkforvaltningen i etaten var kjent med  forbudet. Gjentatte henvendelser ga ikke svar på hvem som hadde gjort vedtaket og på hvilket grunnlag. Nå er forbudet utvidet  til også å gjelde nesten hele Ljanselva, Hoffsbekken og Mærradalsbekken. Hva skjer?

Frognerparkenørret på to kilo tatt 2. april 2016. Foto: John Fredrik Hove

Gjennom filmsnutter, VGTV-episoder og bilder av flotte ørreter tatt på flue i dammene i Oslos mest besøkte turistattraksjon, har vi bidratt til å sette Frognerparken på Oslos fiskekart. Etter at forbudskiltene dukket opp, ble vi kontaktet av fiskere som lurte på hva som hadde skjedd. Etter et dusin telefonhenvendelser og mailer med forespørsler om hva som lå til grunn for forbudet og hvem som hadde vedtatt det, fikk vi i juni i år følgende svar:

”Bymiljøetaten viser til henvendelser fra deg 21. februar og 29. mai, angående fiskeforbud i Frognerparken. Vi beklager samtidig lang saksbehandlingstid. Oslo kommune praktiserer fiskeforbud i byggesonen på all kommunal eiendom, med unntak av vassdrag som ligger under Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). I byggesonen er trykket på fugl og vilt særlig stort, og vi har dessverre hatt en del hendelser der fiskesnører, kroker og annet har gjort uopprettelig skade. Fiskeforbudet i byggesonen er innført for å verne om dyre- og fuglelivet i byen og for å unngå konflikter med andre brukere av våre park og friområder.”

I forbindelse med markeringen av Oslo europeiske miljøhovedstad 2019  lagde vi VGTV-serien ”På fisketur i Miljøhovedstaden”. Den samme Miljøetaten vi samarbeidet med i fjor hevdet nå fiskeforbud i flere av bekkene og småtjerna vi fisket i serien. Svaret krevde en nærmere forklaring, og for et par dager siden kom dette:

”Bymiljøetaten viser til ny henvendelse fra deg av 16. juni, angående fiskeforbudet i Frognerparken. Etter en intern runde ser vi samtidig at det er behov for å gjøre en moderering/presisering av vårt opprinnelige svar til deg. Med fiskeforbud mener vi at det ikke er tillatt å fiske uten grunneiers tillatelse. På generelt grunnlag skal det derfor søkes Bymiljøetaten om tillatelse for å fiske i vassdrag som ikke ligger inn under OFAs område. I store deler av byen praktiserer vi likevel såkalt «tålt» fiske, som betyr at vi tillater hobbyfiske med lett utstyr uten at det må søkes om dette. I områder der vi ser at fiske fører til uheldige konsekvenser for andre brukere eller for dyre- og fuglelivet i området kan vi som kommunal forvalter innføre et absolutt forbud som også gjelder hobbyfiske. Frognerparken er et slikt område der all fiske er forbudt. Andre områder med absolutt fiskeforbud er Mærradalsbekken (til Bestum), Hoffselva (til Møllefossen rett over Engebrets vei) og Ljanselva (til Kruttverksfossen).”

Hvor den interne runden i Miljøetaten er foretatt, sier brevet ingen ting om. Parkforvalter er underskriver. Om andre enn parkfolkene i etaten har bestemt det absolutte fiskeforbudet i flere av Oslobekkene, aner vi ikke. Uansett – Å forby fiske fordi enkeltepersoner ikke rydder opp etter seg, er som å stenge en vei fordi noen har kjørt for fort. Hver morgen og kveld hele sommeren er det hundrevis av fiskere langs byens brygger, strender, nes og broer. Noen få av oss synes det å snoke med stang og snøre langs småbekkene innenfor ring 3 er mer fishy enn å dra makrell. At dette kan få så uheldige konsekvenser for fugler, dyr og andre brukere at det ikke lenger er lov, er tatt ut av alle proporsjoner.

LN

Linker til VGTV-episoder:

Den mest sette Lars og Lars – episoden på VGTV noen sinne – fra den nå forbudte området delen av Mærradalsbekken: https://www.vgtv.no/video/179433/lars-og-lars-faar-sjokk-naar-storoerreten-biter-her

Div Frognerparken:

https://www.vgtv.no/video/126760/lars-og-lars-kjempefisk-i-frognerparken

https://www.vgtv.no/video/40654/lars-og-lars-2010-episode-1-frognerparken

https://www.vgtv.no/video/109971/lars-og-lars-fisker-i-frognerparken

https://www.vgtv.no/video/179433/lars-og-lars-faar-sjokk-naar-storoerreten-biter-her

https://www.vgtv.no/video/175607/lars-og-lars-lurer-stor-oerret-i-oslo-sentrum

Stikkord: , , , , , , ,