Årets første Lars og Lars -kveld i Reviret blir torsdag 23. januar. Da skal vi ut i de frie vannmassene og se nærmere på basisføden til laksefisker og andre arter; insekter og småkryp som fiskere sjelden snakker om, selv om de kan være blant ørretens viktigste byttedyr.

Bosmina longispina tegnet av en av Norges fremste havforskere: G.O. Sars

Hvorfor blir fisk rød i kjøttet av å spise krepsdyr og hvilke småkryp danner fargen? Ørret med rødt kjøtt og brune, sure myrtjern virker som en motsigelse. Stemmer det, og er det slik at kjøttfargen vitner om kvaliteten på fisken?

Marflo, eller grunnåte, er en tangloppe og en nøkkelart i et godt ørretvann. Hvor finnes den og hva skal til for at den trives? Hvilke deler av året er den mest eksponert for fisken? Blir ørreten like selektiv på marflo, som den kan bli på døgnefluer eller fjærmygg? Hvordan og når fiskes en marfloimitasjon?

Hvilke andre krepsdyr er interessante for en imitasjonsfisker?

Åpner du en ørretmage, finner du av og til en geleformet grøt. Hva er det?

Mange har vært inne på tanken å flytte eksempelvis marflo til vann og vassdrag den ikke finnes. Hvilke premisser skal til for å lykkes og hvilke erfaringer er gjort med liknende forsøk?

Dette er noen av spørsmålene foredragsholder Jens Petter Nilssen tar for seg. Han har forsket på krepsdyr i (ferskvann, brakkvann, saltvann), forsuring, eutrofiering (næringsanrikning) og akvatisk økologi siden 1972.

Les mer, kjøp billett eller se hvor foredragskvelden skal være:

https://www.revir.no/blogs/nyheter-og-artikler/ferskvannsfiskens-matfat-del-i-krepsdyr-fett-og-farge?fbclid=IwAR233m5ncm5oCZwc31CwSh5xo7EE2SIzMGz8srMFGPJlHODoabpHCyqtZq4

Stikkord: , , , , , , , , ,