Torsdag 13. februar setter vi søkelyset på en grotesk virkelighet som hver dag utspiller seg langs kysten fra Lindesnes til Nordkapp. Årlig forsvinner 60 millioner rognkjeks, berggylte og andre leppefisker.

Begnebb, grønngylt og rognkjeks, hvorav den siste er mest brukt som rensefisker

Artene settes ut i enorme mengder for å spise lakselus i. Denne Lars og Lars-kvelden i Reviret vil veterinær og professor Trygve Poppe gi en nærmere beskrivelse i hva som skjer og hvorfor. Mer info om foredraget og kvelden forøvrig finner du her:

https://www.revir.no/blogs/nyheter-og-artikler/gronn-dod-i-norske-oppdrettsmerder

I dag kom også nyheten om at minst 400 000 oppdrettsfisk rømte fra norske oppdrettsanlegg i 2019 ved i alt 49 tilfeller. Iflg NJFF er det mer enn halvparten av all villaks som gyter i norske elver. Og dette er bare foreløpige tall! De endelige / offisielle rømningstallene blir klare først når fisken som nå svømmer i merdene er slaktet ut. I tillegg kommer mørketallene, rømmingene det aldri opplyses om og ikke blir registrert noe sted.

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , ,