Nyklekte vespertina duns tørker vingene før skal lette. Hvor stor andel av ørretføden utgjør døgnfluene? Dette er et av mange spørsmål som belyses på foredragskveldene i Reviret denne sesongen

Snart klart for ny runde Lars og Lars – foredragskvelder med påfølgende uformelt fiskeprat/samvær. Fokus denne sesongen blir laksefiskenes matfat.

Foreløpig program/innholdstikkord (oppdateres)

Torsdag 23.01          Krepsdyr, fett og farge. Fiskens pelagiske koldtbord.
Dyreplankton og andre krepsdyr bidrar med fettstoffer og farge til ferskvannsfisken. Hvilken og hvor stor rolle har de pelagiske krepsdyrene for ørret, sik og andre ferskvannsfisker? I hvor stor grad fokuserer  fisken på denne føden og lar den seg imitere?

Torsdag 13.02          Maur og mygg. 

Torsdag 05.03         Døgnfluer Livssyklusen til de vanligste artene. Er døgnfluene like viktige for fisken som for fluefiskerne? Hvilke forutsetninger må være til stede for store klekkinger? Hvilke døgnfluer favoriseres av varmere vann, mer humus og mindre næringsalter?

Torsdag 26.03          Storørretdietten. Hvor ofte og hva spiser en storørret i Mjøsa, Tyrifjorden eller andre lokaliteter den finnes

 Torsdag 09.04        Laksedietten.  Eller – hvordan få en fisk som ikke spiser til å ta noe som enten er spiselig eller likner noe som er det?

 Arrangeres i samarbeid med Revir (sjekk revir.no)

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , ,