Foto:  Havforskningsinstituttet

Årlig settes det ut titalls millioner rensefisk i norsk oppdrettsanlegg. Rensefisk er fellesbetegnelse på ulike arter leppefisk og rognkjeks. De fleste dør av sykdom eller blir spist.

Mens matfiskens dødelighet på 20% i oppdrettsmerdene betegnes som uakseptabel, synes tilnærmet 100% dødelighet hos rensefisk være greit.

Trygve Poppe (professor emeritus ved NBMU) og Tor Atle Moe (seniorforsker ved NINA) setter denne fortalte dyretragedien på dagsorden i en artikkel i Norsk Veterinærtidskrift nr 4 i år:

Artikkelen, del 1

Stikkord: , , , , , ,