RØYEKVELD i REVIRET

Foto: Vegard Veberg

Den kaldtvannselskende røya var den første fisken som koloniserte norske ferskvannsområder etter siste istid. I dag finnes den både høyt og lavt over hele landet; i dype lavlandvann, mellomstore sjøer, mørke skogsvann og grunne fjellvann.

Klassisk røyefangst på isen fra Skarvannet nord i Nordmarka.

Det finnes mange unntak, men de fleste populasjonene er preget av overbefolkning og dominert av magre småfisker.
De siste årene hevdes det at røya er på tilbakegang i Sør-Norge. Endret klima og sur nedbør får skylda, men hva vet vi egentlig?

LARS & LARS I REVIRET #8: RØYEKVELD
TIDSPUNKT: TORSDAG 15. NOVEMBER KLOKKEN  19.00
STED: REVIR OSLO – HOTELL FOLKETEATERET. Storgata 21
PRIS: 100,-

Professor Asbjørn Vøllestad ved Instituttet for biovitenskap ved Universitetet i Oslo vil kåsere rundt temaet. Han arbeider primært med å forstå dynamikken i fiskebestander, hovedsakelig i ferskvann.

Journalist i Jakt & Fiske Vegard Veberg har fisket og fotografert Finnmarksrøyer i en årrekke. På Revirkvelden viser han oss noen av blinkskuddene sine og gjør sine betraktninger rundt det han kaller Det tapte paradis.

Stor vakende røye i Vegard Veberg sitt tapte paradis

Ulike forvaltningstrategier
22. februar ble 86 tonn spesialtilpasset gytegrus fraktet med helikopter ut på isen over gytegrunnene på vannet Øyangen i Hurdal. Tiltaket skal kompensere for ustabil vannkvalitet med håp om økt overlevelse på  røyerogn/yngel. Målet er å styrke bestanden og på ny gjøre vannet til et attraktivt isfiskevann.
I Oslomarka har man valgt en annen strategi. Her satses det på utsettinger. I brev til beslutningstakerne i Oslo og Akershus Fylkeskommune skriver OFA:
Vi ønsker å få samme aksept til å sette røye som for ørret. I prinsippet er det ingen forskjell å supplere eksisterende røye‐ eller ørretbestander når det kultiveres på profesjonell basis i området slik det gjør her.
Aksepten fikk de 10. april, og røyeunger er satt i fire vann i Østmarka hvor arten enten er påstått forsvunnet eller kraftig redusert. I Nordmarka har OFA satt tusenvis av røyeunger fra kunstig befruktet rogn fra Elvann de siste årene. Det vil bli presentasjoner og spørsmål/diskusjon om de ulike forvaltningsmodellene.

Røyer tatt på nyisen i Øyungen i Nordmarka – et av vannene OFA setter ut røyeunger for å styrke en bestand det påstås er i ferd med å forsvinne. (Foto: lars Nilssen)

Mer om arrangementet her:  https://www.revir.no/blogs/nyheter-og-artikler/royekveld-i-reviret

Vel møtt

 

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,