Dette blir temaet på den første Lars &Lars – kvelden i Reviret denne høsten: Torsdag 25. oktober.

Fra hele landet meldes det om den dårligste sesongen noen sinne. Klekkinger uteble eller var over i ekspressfart. Landinsektene forsvant en gang på forsommeren. Det samme gjorde vakingen. Vanntemperaturer på 25 grader i 1000 meters høyde, uker uten regn, historisk lav vannstand, stengte elver og grinete fluefiskere var sommerens melodi. Men:

– Hvilke konsekvenser fikk den intense varmen og mangel på vann for fisk og insekter på kort sikt og for årene som kommer?

– Hvordan reagerer døgnfluer, vårfluer, krepsdyr og andre akvatiske insekter på vanntemperaturer opp til 10 grader høyere enn normalt?

– Hva skjer med ørreten og andre arter når vanntempen beveger seg langt opp på 20-tallet og oksygeninnholdet i vannet blir lavt?

Vi inviterer et par av landets ledende insekts og fiskeforskere til å fortelle hva de vet. Det blir også rapporter fra ungfisktellinger fra bekker og elver i de mest utsatte områdene.  Nærmere opplysninger om arrangementet kommer.

Temakveld 2 denne høsten blir torsdag 15. november. Da blir det Østlandsrøya som skal i fokus.

 

Stikkord: , , , , , ,