LABER DIPTERA-UKE

Diptera-uka var i årevis en uformell samling av dedikerte fluefiskere, som avsluttet sesongen siste uke september – erfaringsvis den beste høstfiskeuka på stille vann på Østlandet.

I år tok vi opp igjen tradisjonen. Det ble fisket (eller rettere: vi var i posisjon) fra tirsdag t.o.m lørdag i forrige uke. Noen dager var vi to, på det meste 12. Et dusin vann og tjern ble saumfart fra tidlig formiddag til mørket seg på. Riktignok var ikke forholdene de beste med tidvis mye vind, men allikevel … Resultatet var rett og slett semmert.

Andreas F. lurte den største på 44 cm, den ene av under dusinet steady fisker som viste seg gjennom uka.

Hvor er det blitt av høstfjærmyggene og høstens landbaserte insekter som stadig hadde for vane å havne på vannet? Kan vi skylde på den tørre og varme sommeren?

høsthårmygg – en av de få denne høsten

Tovinger (Diptera) er mygg og fluer, og er en stor orden av insektene. De kalles tovinger fordi de bare har ett par vinger (to vinger). De er fra 2 mm. til ca. 50 mm (kroppslengde). I Norge er det 110 familier med omtrent 5000 arter.

Stikkord: , ,