ØVRE NUMEDAL FJELLSTYRE OPPRETTHOLDER FISKEFORBUDET I GEITVASSSDALEN

I et styremøte i slutten av mars står Fjellstyret i Øvre Numedal fast på kravet om fiskeforbud (med stang fra land) i den øvre delen av Geitvassdalen fra 20. august og ut sesongen. Styret kunne ikke se at det har kommet til nye momenter og gjorde et enstemmig vedtak.

Fast fisk i Geitvassdalen. Forbudt etter 20. august?

Nå blir det opp til Miljødirektoratet å vurdere om dette vedtaket, som ensidig retter seg mot oss sportsfiskere og ikke tar for seg belastningen i området som helhet (inklusive de private rettighetshavernes aktiviteter og motoriserte ferdsel), kan bli en realitet. NJFF har lagt inn en tydelig protest.

Referat fra Fjellstyremøtet

NJFF-klage til Miljødirektoratet på vedtak

 

Stikkord: , , , , , , , , , , ,