FOKUS PÅ TYNNINGSFISKE

Fra Takvatnet i Troms (Foto: LN)

22. februar: Lars og Lars – temakveld i Reviret. 

Røye og sik danner ofte overtallige bestander og har ødelagt flotte fiskevann etter at artene i sin tid ble satt ut i fiskekultiveringens tjeneste.

Per-Arne Amundsen

Å få en varig effekt ved å tynne ut overtallige fiskebestander er nærmest umulig. Mange har prøvd. De fleste har feilet. Historien om Takvatnet i Troms er fortellingen om unntaket som bekrefter regelen.

Per-Arne Amundsen er professor ved Universitetet i Tromsø, Department of Arctic and Marine Biology. Han ledet arbeidet med å gjenskape Takvatnets storhet. Denne kvelden forteller han hvordan de gikk fram for å få det til.

Storvokste individer av både røye og ørret ble etter hvert vanlige i fangstene i Takvatnet. (Foto: UiT)

De siste fire årene er det garnet opp 146 tonn sik i Aursunden nord for Røros. Målet med tynningsfiske er å gjenskape Aursunden til en attraktiv innsjø for sportsfiske samt lage grunnlaget for et aktivt næringsfiske.

Tore Evavold

Tore Evavold har mastergrad i akvakultur ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han er medeier i Rørosfisk AS, som står for den praktiske gjennomføring av tynningsfisket i Aursunden.

Hva har de erfart så langt? Er det lys i tunellen?

Tynningsfiske krever både tålmodighet – og godt humør!

Hvilken overføringsverdi har erfaringene fra Takvatnet og Aursunden? Har det noen hensikt å drive småskalautfisking? Hva med arter som abbor og mort – eller ørret?

Mer info / påmelding:

https://www.facebook.com/events/2064986463753670/

 

REVIR OSLO, STORGATA 21- 22, TORSDAG 22. FEBRUAR KL 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , ,