Tag Arkiv: mort

NOK ET HADELANDSVASSDRAG OFFER FOR MILKJØKRIMINALITET

I formiddag ble det trukket 15 garn i Hallumtjernet på grensen mellom Jevnaker og Lunner kommune. Vassjø Fiskeforening fikk for et par dager siden opplyst at det var tatt ei gjedde på stang i vannet i sommer. Arten har aldri tidligere eksistert i vannet, og med avrenning til Vassbø, er det bare snakk om tid […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for NOK ET HADELANDSVASSDRAG OFFER FOR MILKJØKRIMINALITET

FOKUS PÅ TYNNINGSFISKE

22. februar: Lars og Lars – temakveld i Reviret.  Røye og sik danner ofte overtallige bestander og har ødelagt flotte fiskevann etter at artene i sin tid ble satt ut i fiskekultiveringens tjeneste. Å få en varig effekt ved å tynne ut overtallige fiskebestander er nærmest umulig. Mange har prøvd. De fleste har feilet. Historien om […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for FOKUS PÅ TYNNINGSFISKE

KARPEFISKSPREDNING – ET GAMMELT FENOMEN

Som et apropos til dagens spredning av karpefisk, som det har vært fokus på den siste tiden, siteres herved Indspektør for de Offentlige Ferskvandsfiskeriene i Norge, Anthon Landmark, sin rapport fra 1882: ”Efter begjæring af Stadsingeniøren i Trondhjem har jeg i Aarene 1880, 81 og 82 været behjælpelig med Forsøg paa Indførelselse af Mort til […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for KARPEFISKSPREDNING – ET GAMMELT FENOMEN