Antall merket fisk & størrelser som ble satt ut i starten av Markafiskeprosjektet

Igår kveld la Lise Heier fram rykende ferskt tallmateriale fra Markafiskeprosjektet under årets første LarsogLars kveld i Reviret. Ca 50 personer var til stede.

I prosjektets første år 2015 ble det innrapportertert ca 300 fisker. Året etter sank tallet til ca 30 og ifjor ble det innmeldt under 10.  I Østfold ble alle vannene som var med i prosjektet prøvefisket med garn i høst uten at en eneste merket ørret ble fanget.

Tallenes tale er tydelig

Tidligere forsøk med stor settefisk viser ofte det samme. De som ikke blir fanget samme sommeren de settes ut, har en klar tendens til å bli borte etter et par år.

Vi kommer tilbake med en grundigere kommentar når tallmaterialet er mer bearbeidet.

Takk  til Lise Heier, Ruben Pettersen og Ole Håkon Heier for glimrende innlegg

Stikkord: ,