DØDELIGE NEDTAPPINGER

Så skjedde det samme igjen som på samme tid i fjor. Fredag formiddag 1. september strupet Viulkraft vannet i Randelva med 1/3 i løpet av 15 minutter. En vannstandsenkning fra 78 til 48 m3/sek i løpet av så kort tid medfører det vi gang på gang har sett eksempler på det siste året: Hundrevis av småfisk og yngel strander og dør etter

Strandet ørretunge fra Randselva etter nedtappingen fredag. Raske nedtappinger er det mest skadelige man kan påføre livet i en elv. Særlig småfisken rammes. Foto: Bjørn Smith

Mandag morgen skjedde det samme i Lerdalselva. Østlandskraft tappet et område av elva ned langt under minstemålet på 10 kubikkmeteri sekunder. Tilbake lå det død fisk i hopetall.

Begge nedtappingene er tragiske og har medført død og fordervelse. Men det er en vesentlig forskjell på de to hendelsene: Østlandskraft legger seg paddeflate og hevder det brutale droppet i Lerdalselva var forårsaket av menneskelig svikt, et uhell rett og slett. Hos Viulkraft I Randselva har pipen en annen lyd: I en mail til Ringerike Sportsfiskere skriver produksjonsjef Helge Bergstrøm  at droppet i Randelva fredag formiddag var planlagt helgekjøring. Da det kun finnes minstevannsføringskrav, men ingen lover og forordninger som sier noe om hastigheten på vannstandsreguleringer, har Viulkraft sitt på det tørre, rent juridisk. At ørretunger og insekter også havner på tørr grunn, driter de tilsynelatende lang marsj i.

Målestasjonen ved Kistefoss i Randselva viser hva som skjedde fredag 1. september, selv om målestasjonen er flere kilometer oppstrøms Viuldemningen hvor vannet ble strupet

Storfisker Bjørn Smith var langs elvebreddene da droppet skjedde. Slik beskriver han opplevde det på bloggen sin:

Totalt meningsløst

 

Fra fiskedøden i Lerdalselva mandag.

NRK-reportasjen fra Lerdalselva:

https://www.nrk.no/sognogfjordane/fryktar-laksekatastrofe-i-laerdalselvi-etter-kraft-tabbe-1.13673777

 

LN

Stikkord: , , , , , ,