Vi kjører på med fire nye fiskerelaterte torsdagskvelder i lokalene til REVIR i Oslo. Som tidligere er programmet satt sammen med tanke på en miks av forvaltningssaker, fisketips og underholdning. Her er høstens program:

 21.09 Premierekveld og høsttips

Sommeren 1880 reiste tre unge engelskmenn fra London til Jotunheimen hvor de jaktet og fisket i seks uker. Boka ”Tre i Norge ved to av dem” kom ut i 1882 og er blitt en klassiker. Den omfattende dagboken fra ekspedisjonen beskriver blant annet et særdeles godt fiske.

I august gjorde Lenth og Nilssen alvor av en idè vi har hatt lenge: Å reise og fiske i fotefarene til engelskmennene. Vi hadde langt mindre tid til rådighet, men vår beretning skal allikevel formidles: som en miniserie på VGTV over fire episoder. På høstens første REVIR-samling blir det smugtitting på resultatet.

Andre delen av kvelden blir viet tips og råd for sesongavslutningen i høstskogen. Siste uke i september og fram til langt ut i oktober kan gi store opplevelser på skogens stille vann. Lars Nilssen forteller om sine erfaringer med fisket på senhøsten og Pål Hedenstad tipser om hvilke fluer som fanger på denne tidden av året.

 

 

12.10  Villfisk eller settefisk?     

Slik så bekkeløpet ut før helgen.

Er tiden moden for å fase ut settefiskanleggene og heller bruke tid og penger på restaurering av bekker og flytting av villfisk der reproduksjon er umulig?

Borgar Pedersen fra Drammen Sportsfiskere forteller om erfaringer og tiltak i skogsområdene nord for Drammen, hvor settefisk kun brukes i unntakstilfeller.

Anja Celine Winger, spesialrådgiver for vann, fisk- og viltforvaltning i Akershus Fylkeskommune redegjør for lovverket rundt settefisk og arbeidet med de nye forskriftene for fiskekultivering i Oslo og Akershus

 

02.11  Hvorfor har noen mange og andre få? 

Forteller ørretens prikkemønster noe om hvordan den lever og fiskens psyke? Er det rett og slett ekvivalenten til våre facebookprofiler?  Kåseri ved Ph.D Øyvind Øverli ved NMBU.

Laksevandring langs Akerselva

 

 

23.11   Markafiskeprosjektet. Hva skjedde og hvilke lærdommer kan en trekke?

I 2015 ble det satt ut 3000 fangbare merkete ørreter i en rekke vann i Oslo og Akershus. Markafiskeprosjektet i regi av NJFF hadde som formål å booste interessen for skogsørrefiske og få bedre kunnskap om effektene av utsetting av stor ørret. Prosjektet avsluttes i disse dager. Hvordan har gjenfangstene vært, hva kan de fortelle, og vil prosjektresultatene få noen konsekvenser for framtiden for denne settefiskpraksisen, som har blitt en trend mange steder i landet de siste årene. Initiativtaker til prosjektet Ruben Pettersen legger fram resultatene og trekker sine konklusjoner. Vi vil også invitere representanter fra foreninger som har lang erfaring med stor settefisk og gjerne fortsetter praksisen sin framover.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , ,