Tag Arkiv: Lågen

MJØSKRANGEL

Det krangles så busta fyker langs breddene og i båtene på Mjøsa. Etter høringer, diskusjoner og steile fronter, har Statsforvalteren i Innlandet besluttet  å oppheve settefiskpåleggene til kraftselskapene. De årlige utsettingene av 25.000 2-årige ørretunger i Lågen og Mjøsa opphører Sportsfiskere og grunneiere er  i harnisk. Fisket etter mjøsørret har det siste året nådd nye høyder, og […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for MJØSKRANGEL

DAMFJERNING I GUDBRANDSDALEN :)

Planene om å reetablering av Tromsa Elverk as er skrinlagt. Nå realiseres kongstanken til Gudbrandsdalens Sportsfiskeforening om riving av en gammel dam, som har hindret storørretens vandring i mer enn 100 år. Elva Tromsa renner inn i Lågen ved Fåvang. En kilometer oppstrøms elvemunningen ble det i 1916 bygd en sju meter høy demning for å skaffe […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for DAMFJERNING I GUDBRANDSDALEN :)

HVILKEN VEI VALGTE STØINGER OG SMOLT FORBI KRAFTVERKET?

For snart et år siden var jeg med på stangfiske etter vinterstøinger i Gudbrandsdalslågen – store ørreter som bor i Mjøsa og gyter i Lågen. Fiskene vi jaktet på hadde svømt gjennom fisketrappa i Hunderfossen på vei til gyteområder oppstrøms kraftverket høsten før. Hver vinter står hundrevis av utgytt Hunderørret igjen i elva heller enn […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for HVILKEN VEI VALGTE STØINGER OG SMOLT FORBI KRAFTVERKET?

TO I NORGE VED TO AV DEM

Boka ”Tre i Norge ved to av dem” er en klassiker blant fjellfolk og turinteresserte. Den følger ferden til tre unge engelskmann, som i 1880 la ut på en to måneders ekspedisjon med Jotunheimen som mål. Den siste uka har vi kjørt og gått i deres fotefar, fisket i vannene og elvene de gjorde sine […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for TO I NORGE VED TO AV DEM

HOVFISKETS FINESSER

Årets nest siste episode av Lars og Lars Blogg TV er også filmet i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Lenth svinger hoven, tilsynelatende som en mester, men han kan ikke matche de lokale heltene. Hovefiskets finesser ligger i de usynlige detaljene, de som foregår under vann. Om episoden avslører triksene, blir opp til andre å vurdere. […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for HOVFISKETS FINESSER

HOPPENDE ØRRETER

I høst har jeg ved flere anledninger sett flotte ørreter hoppe en meter i været, for så å deise ned i et voldsomt plask. Jeg har observert fenomenet i to ulike vann, med det til felles at de begge huser til dels store fisker av naturlig reproduserende ørret. De jumpende fiskene har hoppet på eksakt samme […]

Les mer Kommentarer er skrudd av for HOPPENDE ØRRETER