MJØSKRANGEL

Faksimile fra artikkelen

Det krangles så busta fyker langs breddene og i båtene på Mjøsa. Etter høringer, diskusjoner og steile fronter, har Statsforvalteren i Innlandet besluttet  å oppheve settefiskpåleggene til kraftselskapene. De årlige utsettingene av 25.000 2-årige ørretunger i Lågen og Mjøsa opphører

Sportsfiskere og grunneiere er  i harnisk. Fisket etter mjøsørret har det siste året nådd nye høyder, og store andeler av fangstene er settefisk produsert av hunderørret som går opp i Lågen for å gyte. I siste nummer av Alt om fiske har jeg skrevet en artikkel som belyser saken:

Egmont Publishing Norge – Alt om Fiske – 06_11_2021 (8)

Stikkord: , , , , ,