MATFISK I SENTRUM?

Bymiljøetaten i Oslo kommune skal undersøke ørret i Frognerelva og Hoffselva for miljøgifter i løpet av 2016. Fjorårets forundersøkelser fra Akerselva og Hovinbekken viste at fisk fra sistnevnte antakelig ikke bør benyttes som menneskemat.

Terje Laskemoen, vassdragskonsulenten i Oslo kommune sier at vannkvaliteten i Frognerelva er god ved utløpet av  Sognsvann, blir vesentlig dårligere etter samløpet med Gaustadbekken, for deretter å bedre seg nedstrøms Frognerdammene. Det virker derfor som om Frognerdammene til en viss grad fungerer som naturlige rensebassenger.

 

 

Stikkord: , , , , ,