ALARM! GJEDDE I NORDMARKA!

Mylla er et yndet startsted for skiløpere om vinteren

Mylla er et yndet startsted for skiløpere om vinteren

Det ble nylig tatt ei gjedde på stang i Åssjøvika i Mylla, den nordligste sjøen  i Nordmarka. Arten har aldri vært observert her tidligere. Det har i noen år versert rykter om utsatt gjedde i et par mindre vann som henger sammen med Mylla i nord. Disse ryktene er nå verifisert, og det som kan bli nok en gjeddeutsettingskatastorfe på Hadeland er et faktum.

Gjedde (ikke den som ble tattv i Mylla)

Gjedde (ikke den som ble tattv i Mylla)

Gjedda er en toppredator som tar for seg av all annen fisk så til de grader at den kan ødelegge et fiskesamfunn på kort tid. Mylla renner østover og ned i Hakadalsvassdraget. Her finnes gjedde fra før. Verre er det om arten også er satt ut i Ølja, noen hundre meter sørvest for Mylla. Ølja er den øverste sjøen i Nordmarksvassdraget og herfra kan gjedde spre seg lett hele veien ned til Maridalen. I så fall snakker vi om en nasjonal katastrofe! DET ER IKKE PÅVIST GJEDDE HER, må det handles raskt!

LN

 

Stikkord: , , , , , ,