Salg av slaktet fiskemat i tiåret 2002 - 2012

Salg av slaktet fiskemat i tiåret 2002 – 2012

«Norges nest største eksportnæring, som sjømatnæringen liker å kalle seg selv utgjorde ca 2,5% av norsk eksport i 2011. Oppdrettsnæringens selskapsskatter det samme året beløp seg i følge SSB på 623 millioner, og utgjorde 0,21% av total selskapsskatt i Norge. Når 754 oppdrettsselskaper inkludert binæring betaler like mye i skatt som Agder Energi, forteller det mye om hvor lite oppdrettsnæringen faktisk bidrar med

Dette skriver Nils Kvisgaard i en artikkel på siden OPPDRETT – bioversitet og ansvar, en artikkel vi anbefaler på det varmeste i sin helhet:

https://oppdrett.wordpress.com/2013/12/19/oppdrettsnaering-med-skylapper-mot-avgrunnen/

I 2014 eksporterte Norge sjømat til en verdi av 68,8 milliarder – en økning på 12%  fra 2013 og 25% fra 2012. Er opprdettsnæringens selskapsskatter på et nivå som i 2011, er det virkelig på tide å fokusere på pengebløffen

 

 

Stikkord: , , , , ,