I forbindelse med debatten om stor settefisk har vi mottatt dette innlegget fra Pål Hedenstad:

«Etter å ha lest bloggen 20. januar (http://www.larsoglars.no/?p=9055) og uttalelsene fra Kjetil L Jensen (Oslo kommune) og teamet i Naturforvaltningen, mener jeg Jensen må ta ansvar og bruke mer ressurser på det som har begynt å utspille seg i Oslomarka.

Sitat Jensen: “Slik BYM ser det er det ikke sammenheng mellom OFAs behov for å ruste opp settefiskanlegget, dvs. installere et RAS-anlegg (Resirculating Aquaculture Systems – red anm) som skal sikre god fiskehelse og forutsigbar drift, og en eventuell ambisjon om å produsere mer storfisk for utsetting. Samtidig ser vi at OFAs pressemelding kunne tolkes dithen, men det var slik vi oppfatter det utilsiktet fra OFAs side.”

Vel tolkes og tolkes …

Sitat pressemelding fra OFA v Bjørn Torp 27. oktober 2014:I tillegg til at vi får doblet vannmengden med topp vannkvalitet, som sikrer god fiskehelse, vil vi også kunne produsere mer fisk og større fisk. Målsettingen er at vi skal sette ut mye mer stor fisk (kilosfisk) i våre nærvann (vann der folk bor) slik at langt flere enn i dag kan få oppleve å få stor fisk på kroken. Eksempler på nærvann er Sognsvann, Steinbruvann, Nøklevann og Lutvann”.

Hvordan Kjetil L Jensen – Teamleder Naturforvaltning i Bymiljøetaten Oslo Kommune – kan betegne dette som “utilsiktet fra OFA`s side” fremstår som enten svært blåøyd eller som verre er; nedlatende. Setningen “Målsettingen er at vi skal sette ut mye mer stor fisk (kilosfisk) i våre nærvann” er altså “utilsiktet”? Torp driver ikke med fiskekultivering på dugnadsbasis. Han jobber med dette på fulltid, så dette er klar tale. Forhåpentligvis setter Jensen og teamet seg i tenkeboksen og kommer sterkere tilbake.»

Egentlig skulle det ikke være nødvendig å debattere antall og størrelsen på fisken som settes ut i Oslomarka. Dette lovreguleres i Lov om dyrevelferd av 19.6.2009. Denne loven sier blant annet:

«Dyr i dyrehold kan bare settes ut i naturen for å bli viltlevende når dyret har gode muligheter for å tilpasse seg og overleve i det nye miljøet».

Det jeg har sett av forskningsresultater viser at det er oppsiktsvekkende lite gjenfangst av stor utsatt ørret. Og da snakker vi ikke bare om utsatte kilosfisker. Resultatene er like nedslående for de fiskene som er godt under halvkiloen. De ansvarlige partene – Oslo Kommune og OFA – må legge frem forskningsrapporter som underbygger at det er lovlig å sette ut fisk i det omfang og med de størrelser man her planlegger.»

IMG_0218

Stikkord: , , , , ,